• Artimiausi renginiai
 • http://svi.lt/events/eurodebatai-siauliai/
  03-21

  Eurodebatai | Šiauliai

 • http://svi.lt/events/jelgavos-verslininku-misija-siauliuose-2019-m-kovo-21-22-d/
  03-21

  Jelgavos verslininkų misija Šiauliuose 2019 m. kovo 21-22 d.

 • http://svi.lt/events/trecias-ekonomikos-ir-lyderystes-mokyklos-uzsiemimas-finansinis-savarankisumas/
  04-09

  Trečias Ekonomikos ir lyderystės mokyklos užsiėmimas. Finansinis savarankišumas

Šiaulių verslo inkubatoriaus projektai

Projekto/programos pavadinimasParamos šaltinisĮgyvendinimo laikotarpisOrganizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą
 

 

VYKSTANTYS PROJEKTAI

Verslo paramos kūrimas ir prieinamumas
Žiemgaloje, Kuržemėje ir
Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui (Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania/ Business support)”, Nr. LLI-131 (Finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020).Projekto idėja – verslumo skatinimas, paslaugų verslui plėtros didinimas ir verslo paramos organizacijų bendradarbiavimo plėtra,
didinant verslo gyvybingumą.
Projektu siekiama:
– Įsteigti 2 verslo paramos centrus: Aizkriauklės verslo paramos centrą ir Rokiškio bibliotekos verslo ir NVO klasterį “Versli
biblioteka”
– Tobulinti veikiančių verslo centrų materialinę bazę ir žmogiškuosius išteklius;
– Stiprinti verslo paramos institucijų bendradarbiavimą Latvijoje ir Lietuvoje;
– Įkurti mentorystės tinklą, skirtą verslo gyvybingumo ir vystymo plėtrai Latvijoje ir Lietuvoje.
Teikti mokymo ir konsultacijų paslaugas antrepreneriams, siekiantiems pradėti verslą bei plėtoti eksportą.Projektas bus
įgyvendintas bendradarbiaujant įvairioms verslo paramos organizacijoms Latvijoje ir Lietuvoje siekiant įvairiapusio požiūrio į verslo skatinimo sprendimus ir paslaugas kaimyninėse šalyse.Projekto partneriai

 • Žiemgalos planavimo regionas (Zemgales planosanas regions, Latvija);
 • Kuržemės planavimo regionas (Kurzemes planosanas regions, Latvija);
 • Latvijos kaimo konsultavimo ir mokymo centras (SIA Latvijas Lauku konsultaciju un izgltibas centrs (Latvija);
 • Aizkriauklės rajono savivaldybė (Aizkraukles novada pasvaldiba, Latvija);
 • Šiaulių verslo inkubatorius (Lietuva);
 • Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (Lietuva);
 • VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” (Lietuva);

ES Interreg V-A Latvia – Lithuania Programa 2014-2020

Projekto biudžetas – 729 604,12 Eur.

2017 04 01 – 2019 03 31Partneris
Jaunimo verslumo skatinimo programa

Programos tikslas – toliau  mieste kurti ir įgyvendinti nuoseklią, efektyviai veikiančią jaunimo atsakingo verslumo ugdymo sistemą.

Programos įgyvendinimo rezultatai:

 1. Bus sudarytos sąlygos kurti ir įgyvendinti naujas, tobulinti esamas jaunimo verslumo skatinimo priemones Šiauliuose, pagausės verslaus jaunimo ir jaunimo įmonių.
 2. Bus toliau kuriama naujų verslumo ugdymo sistema, orientuota į praktinį ir visuotinį jaunimo ugdymą, neformaliojo ugdymo rėmimo, palankios verslui visuomenės nuomonės formavimo priemonių.
 3. Bus sukurtos jaunimo poreikius atitinkančios paslaugos verslo pradžiai ir plėtrai.

Šiaulių miesto savivaldybė

Programos biudžetas – 50 900 EUR (2019 metams)

2014 01 01 – 2019 12 31Įgyvendintojas
Šiaulių Europe Direct informacijos centras

Šiaulių verslo inkubatorius ir nuo 2013 m. kovo 1 d. jo struktūroje esantis Europe Direct informacijos centras vykdo tęstinį Visuomenės informavimo apie Europos Sąjungą ir Lietuvos interesus ES projektą. Tai integruoto Europe Direct tinklo, esančio visose ES šalyse, veiklos dalis. ES šiuo metu veikia 500 Europe Direct informacijos centrų.

Centrų paskirtis – informacinė veikla apie ES. Paslaugas visuomenei Centrai teikia nemokamai.

Šiaulių Europe Direct informacijos centras (EDIC) nemokamai konsultuoja gyventojus apie Europos Sąjungos politiką, teisinę bazę, programas ir finansavimo galimybes.

Europos komisija

Projekto biudžetas – 16 800 EUR

(2019 metams)

2013 03 01 – 2020 12 31Pareiškėjas ir įgyvendintojas
 

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

 

Projektas „Europos strateginių investicijų fondo (FSI) paramos galimybės Lietuvai“Europos komisija2017 01 01- 2017 10 31Pareiškėjas ir įgyvendintojas
„Trečiųjų šalių piliečių integracijos ir verslumo ugdymo centras“ES Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa2013 01 01 – 2014 06 30Pareiškėjas ir įgyvendintojas
Projektas „Verslo ABC“ Nacionalinė parama2012 05 04 – 2012 11 30Pareiškėjas ir įgyvendintojas
„Trečiųjų šalių piliečių integracijos ir verslo ugdymo centras Šiaurės Lietuvoje“ES Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa2011 01 01 – 2011 12 31Pareiškėjas ir įgyvendintojas
„Pradėk verslą Šiauliuose II etapas“Nacionalinė parama (LR Ūkio Ministerijos finansuojamas projektas)2010 09 01 – 2010 12 01Pareiškėjas ir įgyvendintojas
„Pradėk verslą Šiauliuose“Nacionalinė parama (LR Ūkio Ministerijos finansuojamas projektas)2010 01 01 – 2010 06 30Pareiškėjas ir įgyvendintojas
„Lietuvos įmonių konsultavimas ir mokymai stiprinant verslo potencialą“ES Struktūriniai fondai2009 09 01 – 2009 12 31Partneris
„Verslo kompetencijos paslaugų paketo teikimas Šiauliuose“Nacionalinė parama (LR Ūkio Ministerijos finansuojamas projektas)2009 07 01 – 2009 12 31Pareiškėjas ir įgyvendintojas
„Verslo kompetencijos paslaugų paketo teikimas Šiauliuose“Nacionalinė parama (LR Ūkio Ministerijos finansuojamas projektas)2009 01 01 – 2009 06 30Pareiškėjas ir įgyvendintojas
„Aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečių priėmimo ir integracijos skatinimas Šiaurės Lietuvos regione.“ES Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa2009 01 01 – 2009 12 31Pareiškėjas ir įgyvendintojas
„Informacinės visuomenės Lietuvoje ugdymas”Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ BPD 2.2 priemonės „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“2007 06 01 – 2008 05 31Partneris
“Šiaulių verslo inkubatoriaus plėtra, įsisavinant naujas paslaugas”ES struktūriniai fondai Priemonė Verslo aplinkos gerinimas2005 04– 2006  09Pareiškėjas ir įgyvendintojas
„Neįgaliųjų verslo plėtros bendrija“EQUALI etapas 2004 12 – 2005 04II etapas 2005 04 – 2007 11III etapas – 2007 11 – 2008 08 31Partneris
„Projektų rengimo kompetencijos ugdymas besirengiant ES finansinei paramai gauti“Phare 2002 Ekonominės Sanglaudos programa („Parama verslo plėtrai)2004 12 – 2005 09Partneris
„Viešoji inovacinių projektų laboratorija: projektų rengimas ES Struktūriniams fondams”Phare 2002 Ekonominės Sanglaudos programa („Parama verslo plėtrai)2004 12 – 2005 09Partneris
„Regioninės ir abipus sienos partnerystės vystymas skatinant tarptautinį Lietuvos – Latvijos bendradarbiavimą“PHARE 2002 BAS projektas2004 12 – 2005 10Pareiškėjas ir įgyvendintojas
Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parko ir Šiaulių verslo inkubatoriaus teikiamos viešosios paramos verslui kokybinė plėtraPhare 2002 Ekonominės Sanglaudos programa („Parama verslo plėtrai)2004 12 – 2005 09Pareiškėjas ir įgyvendintojas
Šiaulių apskr. viešųjų verslo paslaugų teikėjų gebėjimų stiprinimas didinant paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumąPhare 2002 Ekonominės Sanglaudos programa („Parama verslo plėtrai)2004 12 – 2005 09Pareiškėjas ir įgyvendintojas
 Paramos verslo inkubatoriams programaES Phare1999 10 – 2000 02Pareiškėjas ir įgyvendintojas