• Artimiausi renginiai
  • http://svi.lt/events/kvieciame-i-piesiniu-paroda-nuotykiai-ekomieste/
    07-03

    Kviečiame į piešinių parodą „Nuotykiai Ekomieste“!

Šiaulių verslo inkubatoriaus projektai

Projekto/programos pavadinimasParamos šaltinisĮgyvendinimo laikotarpisOrganizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą
Verslo paramos kūrimas ir prieinamumas
Žiemgaloje, Kuržemėje ir
Šiaurės Lietuvoje
ES Interreg V-A Latvia – Lithuania Programa 2014-20202017 04 01 – 2019 03 01Partneris
Projektas „Europos strateginių investicijų fondo (FSI) paramos galimybės Lietuvai“Europos komisija2017 01 01- 2017 10 31Pareiškėjas ir įgyvendintojas
Jaunimo verslumo skatinimo programaŠiaulių miesto savivaldybė2014 01 01 – 2017 12 31Įgyvendintojas
Šiaulių Europe Direct informacijos centrasEuropos komisija2013 03 01 – 2017 12 31Pareiškėjas ir įgyvendintojas
„Trečiųjų šalių piliečių integracijos ir verslumo ugdymo centras“ES Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa2013 01 01 – 2014 06 30Pareiškėjas ir įgyvendintojas
Projektas „Verslo ABC“ Nacionalinė parama2012 05 04 – 2012 11 30Pareiškėjas ir įgyvendintojas
„Trečiųjų šalių piliečių integracijos ir verslo ugdymo centras Šiaurės Lietuvoje“ES Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa2011 01 01 – 2011 12 31Pareiškėjas ir įgyvendintojas
„Pradėk verslą Šiauliuose II etapas“Nacionalinė parama (LR Ūkio Ministerijos finansuojamas projektas)2010 09 01 – 2010 12 01Pareiškėjas ir įgyvendintojas
„Pradėk verslą Šiauliuose“Nacionalinė parama (LR Ūkio Ministerijos finansuojamas projektas)2010 01 01 – 2010 06 30Pareiškėjas ir įgyvendintojas
„Lietuvos įmonių konsultavimas ir mokymai stiprinant verslo potencialą“ES Struktūriniai fondai2009 09 01 – 2009 12 31Partneris
„Verslo kompetencijos paslaugų paketo teikimas Šiauliuose“Nacionalinė parama (LR Ūkio Ministerijos finansuojamas projektas)2009 07 01 – 2009 12 31Pareiškėjas ir įgyvendintojas
„Verslo kompetencijos paslaugų paketo teikimas Šiauliuose“Nacionalinė parama (LR Ūkio Ministerijos finansuojamas projektas)2009 01 01 – 2009 06 30Pareiškėjas ir įgyvendintojas
„Aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečių priėmimo ir integracijos skatinimas Šiaurės Lietuvos regione.“ES Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa2009 01 01 – 2009 12 31Pareiškėjas ir įgyvendintojas
„Informacinės visuomenės Lietuvoje ugdymas”Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ BPD 2.2 priemonės „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“2007 06 01 – 2008 05 31Partneris
“Šiaulių verslo inkubatoriaus plėtra, įsisavinant naujas paslaugas”ES struktūriniai fondai Priemonė Verslo aplinkos gerinimas2005 04– 2006  09Pareiškėjas ir įgyvendintojas
„Neįgaliųjų verslo plėtros bendrija“EQUALI etapas 2004 12 – 2005 04II etapas 2005 04 – 2007 11III etapas – 2007 11 – 2008 08 31Partneris
„Projektų rengimo kompetencijos ugdymas besirengiant ES finansinei paramai gauti“Phare 2002 Ekonominės Sanglaudos programa („Parama verslo plėtrai)2004 12 – 2005 09Partneris
„Viešoji inovacinių projektų laboratorija: projektų rengimas ES Struktūriniams fondams”Phare 2002 Ekonominės Sanglaudos programa („Parama verslo plėtrai)2004 12 – 2005 09Partneris
„Regioninės ir abipus sienos partnerystės vystymas skatinant tarptautinį Lietuvos – Latvijos bendradarbiavimą“PHARE 2002 BAS projektas2004 12 – 2005 10Pareiškėjas ir įgyvendintojas
Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parko ir Šiaulių verslo inkubatoriaus teikiamos viešosios paramos verslui kokybinė plėtraPhare 2002 Ekonominės Sanglaudos programa („Parama verslo plėtrai)2004 12 – 2005 09Pareiškėjas ir įgyvendintojas
Šiaulių apskr. viešųjų verslo paslaugų teikėjų gebėjimų stiprinimas didinant paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumąPhare 2002 Ekonominės Sanglaudos programa („Parama verslo plėtrai)2004 12 – 2005 09Pareiškėjas ir įgyvendintojas
 Paramos verslo inkubatoriams programaES Phare1999 10 – 2000 02Pareiškėjas ir įgyvendintojas