• Artimiausi renginiai
 • http://svi.lt/events/mokymas-apie-versla-amazon-rinkoje/
  01-23

  Mokymas apie verslą Amazon rinkoje

 • http://svi.lt/events/neformali-diskusija-jaunimui-15-metu-europos-sajungoje-jaunimo-akimis/
  01-24

  Neformali diskusija jaunimui „15 metų Europos Sąjungoje jaunimo akimis“

 

Projektas „Verslo paramos kūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ PARAMA VERSLUI“ (Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania/ BUSINESS SUPPORT), Nr. LLI-131 (Finansuojamas pagal Interreg V-A Latvijos-Lietuvos programą 2014-2020).

 

Projekto idėja – verslumo skatinimas, paslaugų verslui plėtros didinimas ir verslo paramos organizacijų bendradarbiavimo plėtra, didinant verslo gyvybingumą.
Projektu siekiama:
– Įsteigti 2 verslo paramos centrus: Aizkriauklės verslo paramos centrą ir Rokiškio bibliotekos verslo ir NVO klasterį “Versli biblioteka”
– Tobulinti veikiančių verslo centrų materialinę bazę ir žmogiškuosius išteklius;
– Stiprinti verslo paramos institucijų bendradarbiavimą Latvijoje ir Lietuvoje;
– Įkurti mentorystės tinklą, skirtą verslo gyvybingumo ir vystymo plėtrai Latvijoje ir Lietuvoje;

-Teikti mokymo ir konsultacijų paslaugas antrepreneriams, siekiantiems pradėti verslą bei plėtoti eksportą.

 

Projektas bus įgyvendintas bendradarbiaujant įvairioms verslo paramos organizacijoms Latvijoje ir Lietuvoje siekiant įvairiapusio požiūrio į verslo skatinimo sprendimus ir paslaugas kaimyninėse šalyse.

 

Projekto partneriai:

 • Žiemgalos planavimo regionas (Zemgales planosanas regions, Latvija) Vykdantysis partneris;
 • Kuržemės planavimo regionas (Kurzemes planosanas regions, Latvija);
 • Latvijos kaimo konsultavimo ir mokymo centras (SIA Latvijas Lauku konsultaciju un izgltibas centrs (Latvija);
 • Aizkriauklės rajono savivaldybė (Aizkraukles novada pasvaldiba, Latvija);
 • Šiaulių verslo inkubatorius (Lietuva);
 • Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (Lietuva);
 • VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” (Lietuva).

 

Projekto biudžetas – 729 604,12 Eur.

 

Projekto laikotarpis : 2017 04 01 – 2019 03 31