Europe Direct

europe

Šiaulių Europe Direct informacijos centras (EDIC) yra Europos Sąjungos Europe Direct tinklo dalis. Europe Direct tinklas pradėjo veiklą 2005 m. ES šalyse šiuo metu yra per 500 Europe Direct informacijos centrų.

Centrai valstybėse narėse yra vienas iš Europos Komisijos būdų teikti visuomenei išsamią informaciją apie ES vietos lygiu. Centrų veiklą finansuoja Europos Komisija. Visos centrų paslaugos yra nemokamos.

Šiaulių Europe Direct informacijos centras (EDIC) padeda gyventojams rasti atsakymus apie Europos Sąjungos politiką, teisinę bazę, programas ir finansavimo galimybes, atsako į užklausas telefonu ir el. paštu. bei platina naujausią informacinę literatūrą apie ES, kurią užsako Europos Sąjungos leidinių biure Liuksemburge.

EDIC organizuoja teminius renginius įvairioms gyventojų grupėms. Atsižvelgiant į Europos Komisijos akcentuojamus komunikacijos prioritetus, rengiami seminarai, konferencijos, susitikimai su EP nariais, konkursai, išvykos į šalies europines institucijas, europinės šventės, dalyvaujama kitų institucijų renginiuose ES tematika.

2021 m. 01-04 mėn.Siauliai Eudirect planas

Nemokamas skambutis į centrinę EUROPE DIRECT būstinę

Į EUROPE DIRECT skambučių centrą galima kreiptis gimtąja kalba nuo pirmadienio iki penktadienio 9:00–18:30 val. Kitu laiku galite palikti balso pašto žinutę.

Iš fiksuoto ryšio telefono į EUROPE DIRECT skambučių centrą galite paskambinti nemokamai

00 800 6 7 8 9 10 11

Iš mobilių telefonų ar ne ES šalies į EUROPE DIRECT centrą galima paskambinti telefonu +322 299 96 96 (taikomi standartiniai tarifai).

Jūs susisieksite su angliškai kalbančiu operatoriumi, kuris prireikus sujungs su operatoriumi, kalbančiu viena iš oficialiųjų ES kalbų.

fb

Daugiau informacijos rasite čia: http://europa.eu/europedirect/index_lt.htm