Antrasis projekto “Verslo paramos kūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/Parama verslui” valdymo grupės susitikimas Šiauliuose

Spalio 27 dieną Šiaulių verslo inkubatoriuje įvyko antrasis programos Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projekto  “Verslo paramos kūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/Parama verslui”  valdymo grupės  susitikimas. Partneriai pasidalino projekto pasiektais veiklos rezultatais per pirmąjį projekto periodą, kiekvienas pristatė savo nuveiktus darbus. Diskusijų ir grupinių užsiėmimų pagalba, buvo aptartos antrojo ir trečiojo periodų veiklos.

Kitas susitikimas planuojamas Latvijoje 2018 metų balandžio mėnesį.