Įgyvendinti projektai ir programos

Projektas „Europos strateginių investicijų fondo (FSI) paramos galimybės Lietuvai“     
Paramos šaltinis: Europos komisija                
Įgyvendinimo laikotarpis: 2017 01 01- 2017 10 31               
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

„Trečiųjų šalių piliečių integracijos ir verslumo ugdymo centras“
Paramos šaltinis: ES Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa
Įgyvendinimo laikotarpis: 2013 01 01 – 2014 06 30
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

Projektas „Verslo ABC“
Paramos šaltinis: Nacionalinė parama
Įgyvendinimo laikotarpis: 2012 05 04 – 2012 11 30
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

„Trečiųjų šalių piliečių integracijos ir verslo ugdymo centras Šiaurės Lietuvoje“
Paramos šaltinis: ES Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa
Įgyvendinimo laikotarpis: 2011 01 01 – 2011 12 31
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

„Pradėk verslą Šiauliuose II etapas“
Paramos šaltinis: Nacionalinė parama (LR Ūkio Ministerijos finansuojamas projektas)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2010 09 01 – 2010 12 01
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

„Pradėk verslą Šiauliuose“
Paramos šaltinis: Nacionalinė parama (LR Ūkio Ministerijos finansuojamas projektas)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2010 01 01 – 2010 06 30
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

„Lietuvos įmonių konsultavimas ir mokymai stiprinant verslo potencialą“    
Paramos šaltinis: ES Struktūriniai fondai
Įgyvendinimo laikotarpis: Paramos šaltinis: 2009 09 01 – 2009 12 31
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Partneris

„Verslo kompetencijos paslaugų paketo teikimas Šiauliuose“
Paramos šaltinis: Nacionalinė parama (LR Ūkio Ministerijos finansuojamas projektas)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 07 01 – 2009 12 31
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

„Verslo kompetencijos paslaugų paketo teikimas Šiauliuose“
Paramos šaltinis: Nacionalinė parama (LR Ūkio Ministerijos finansuojamas projektas)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 01 01 – 2009 06 30
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

„Aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečių priėmimo ir integracijos skatinimas Šiaurės Lietuvos regione.“
Paramos šaltinis: ES Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa
Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 01 01 – 2009 12 31
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

„Informacinės visuomenės Lietuvoje ugdymas”
Paramos šaltinis: Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ BPD 2.2 priemonės „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“
Įgyvendinimo laikotarpis: 2007 06 01 – 2008 05 31
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Partneris

“Šiaulių verslo inkubatoriaus plėtra, įsisavinant naujas paslaugas”
Paramos šaltinis: ES struktūriniai fondai Priemonė Verslo aplinkos gerinimas
Įgyvendinimo laikotarpis: 2005 04– 2006  09
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

„Neįgaliųjų verslo plėtros bendrija“
Paramos šaltinis: EQUAL
Įgyvendinimo laikotarpis: I etapas 2004 12 – 2005 04
II etapas 2005 04 – 2007 11
III etapas – 2007 11 – 2008 08 31                   
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Partneris

„Projektų rengimo kompetencijos ugdymas besirengiant ES finansinei paramai gauti“
Paramos šaltinis: Phare 2002 Ekonominės Sanglaudos programa („Parama verslo plėtrai)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2004 12 – 2005 09                         
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Partneris

„Viešoji inovacinių projektų laboratorija: projektų rengimas ES Struktūriniams fondams”
Paramos šaltinis: Phare 2002 Ekonominės Sanglaudos programa („Parama verslo plėtrai) 2004 12 – Įgyvendinimo laikotarpis: 2005 09        
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Partneris

„Regioninės ir abipus sienos partnerystės vystymas skatinant tarptautinį Lietuvos – Latvijos bendradarbiavimą“
Paramos šaltinis: PHARE 2002 BAS projektas
Įgyvendinimo laikotarpis: 2004 12 – 2005 10
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parko ir Šiaulių verslo inkubatoriaus teikiamos viešosios paramos verslui kokybinė plėtra
Paramos šaltinis: Phare 2002 Ekonominės Sanglaudos programa („Parama verslo plėtrai)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2004 12 – 2005 09
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

Šiaulių apskr. viešųjų verslo paslaugų teikėjų gebėjimų stiprinimas didinant paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą
Paramos šaltinis: Phare 2002 Ekonominės Sanglaudos programa („Parama verslo plėtrai) 2004 12 – Įgyvendinimo laikotarpis: 2005 09
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

Paramos verslo inkubatoriams programa   
Paramos šaltinis: ES Phare
Įgyvendinimo laikotarpis: 1999 10 – 2000 02                         
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas