Projekto rezultatai

Verslo paramos kūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui (Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania/ Business support)”, Nr. LLI-131 (Finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020).

Mentorių tinklas

Apie eksportą