Apie paramą verslui Latvijoje ir Lietuvoje

Sausio 15-ąją, Šiaulių verslo inkubatoriuje surengtoje diskusijoje Latvijos mokslų akademijos Ekonomikos instituto direktorė dr. Nina Linde pristatė tyrimą „Verslo paramos sistemos įgyvendinimo galimybės Latvijoje ir Lietuvoje“. Buvo tirta situacija Lietuvos ir Latvijos pasienio regionuose: surinkti ir apibendrinti įvairūs duomenys, statistika, tyrimo anketas pildė abiejų šalių verslo ir kitų organizacijų atstovai.
„Tyrimo rezultatai byloja, kad verslo parama Lietuvoje išvystyta geriau, latviams yra iš ko pasimokyti“, – sakė apibendrindama dr. Nina Linde.

Nuotraukose – Latvijos mokslų akademijos Ekonomikos instituto direktorė dr. Nina Linde pristatė tyrimą „Verslo paramos sistemos įgyvendinimo galimybės Latvijoje ir Lietuvoje“.

Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014–2020 projektas „Verslo paramos kūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje“, Nr. LLI-131