ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programa ir jos teikiamos finansavimo galimybės

2022-01-18 - 2022-01-18 13:00 - 15:00
Nuotolinis renginys siauliai@eudirect.lt +370 687 95057

Europos Socialinio fondo agentūros Piliečių lygybės, teisių ir vertybių programos Vyr. projektų vadovė Diana Naujalė pristatys ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) programą ir jos teikiamas finansavimo galimybes.

Šiuo metu paskelbti CERV programos kvietimai teikti paraiškas:

  • Piliečių įsitraukimas ir dalyvavimas.
  • Kvietimas, susijęs su ES Pagrindinių teisių chartija.
  • Miestų partnerystė ir miestų tinklai.
  • Europos atminimas.
  • Kvietimas lygybės skatinimui, kovai su rasizmu, ksenofobija ir diskriminacija.
  • Lyčių lygybės skatinimas.
  • Vaiko teisių gynimas ir skatinimas.
  • Kvietimas kovai su smurtu dėl lyties ir smurtu prieš vaikus.
  • ES vertybės.

Renginio metu taip pat bus apžvelgta paraiškų pateikimo procedūra ir kitos sąlygos.

Trukmė 2 val.

Renginyje kviečiame dalyvauti NVO, pilietinės visuomenės bei jaunimo organizacijų, bendruomenių, švietimo bei kultūros įstaigų, savivaldybių atstovus.

Renginys vyks Zoom platformoje. Užsiregistravusiems dalyviams prisijungimai bus nusiųsti prieš mokymą.

Dalyvavimas seminare nemokamas, tačiau norintys jame dalyvauti, turėtų užsiregistruoti el.p. siauliai@eudirect.lt. Registruojantis prašome nurodyti vardą, pavardę, mokymo įstaigą ar organizaciją, kurią atstovaujate, mob.nr.

Renginyje gali būti fotografuojama ir filmuojama, dalyvaudami duodate sutikimą šios medžiagos viešinimui.