Mokymas „Dokumentų valdymas privačiose įmonėse“

2021-12-08 - 2021-12-08 09:00 - 12:15
Nuotolinis mokymas rasa@svi.lt +370 41 595500

Nors 2020-2021 metai buvo tikri dokumentų valdymo pokyčių metai, tačiau dar nevisos įmonės ir įstaigos yra iki galo susipažinusios su naujausia ir aktualiausia informacija apie esminius dokumentų valdymą reguliuojančius teisės aktus ir taisykles. Nevalstybinėms organizacijoms  ir privačioms įmonėms yra svarbiausia, kad yra pakeistos Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės.

TEMOS

 1. Dokumentų rengimas: procesų ir procedūrų supaprastinimas.
 • Dokumentų valdymo tendencijos ir naujovės;
 • Teisės aktų pakeitimai, jų taikymo galimybės (pakeistos Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės);
 • Dokumentų rengimo pakeitimai ir aktualijos;
 • Elektroniniai, garso dokumentai, įrašai. Jų administravimas, iškylančios rizikos;
 • Procesų ir procedūrų supaprastinimo poreikis.
 1. Dokumentų apyvarta ir archyvavimas:
 • Efektyvus dokumentų derinimas, pasirašymas, registravimas, supažindinimas, užduočių skyrimas, vykdymas, vykdymo kontrolė, siuntimas ir kt;
 • E.pristatymas – patogus būdas siųsti dokumentus elektroniniu būdu. Panaudojimo galimybės.
 • Komunikacijos galimybės tarp atskirų vienos įstaigos skyrių (buhalterijos, administracijos, personalo sk. ir kt.);
 • Dokumentų sisteminimo į bylas pokyčiai;
 • Popierinių dokumentų skaitmenizavimo ir originalų naikinimo galimybės;
 • Dokumentų archyvavimas (tvarkymas, perdavimas į archyvą, saugojimo reikalavimai);
 • Bylų saugojimo terminai.

Trukmė 3, 15 val.

Lektorė Rasa Grigonienė. Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (MR,  Darbo teisės specializacija) Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus. Daugiau kaip 15 metų vykdo konsultacinę veiklą, veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.

Mokymas skirtas jauniems žmonėms, turintiems savo verslą ar norintiems jį turėti. Mokymas vyks Zoom platformoje. Užsiregistravusiems dalyviams prisijungimai bus nusiųsti prieš mokymą.

Registracija el.p. rasa@svi.lt. Registruojantis prašome nurodyti vardą, pavardę, mokymo įstaigą ar organizaciją, kurią atstovaujate, mob.nr., amžių.

Mokyme gali būti fotografuojama ir filmuojama, dalyvaudami duodate sutikimą šios medžiagos viešinimui. Jaunimo verslumo skatinimo programą finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė.