Z karta ir verslo socialinė atsakomybė. Forumo teatro pasirodymas

2021-09-29 - 2021-09-29 12:00 - 14:00
Aušros al.66A, Šiauliai rasa@svi.lt +370 687 99890

Šiaulių verslo inkubatorius toliau tęsia „Jaunimo verslumo skatinimo programą“ ir nuolat ieško bendraminčių. Rugsėjo 29 dieną įstaigoje svečiuosis 4 ROOMS – forumo teatro trupė, kviečiame dalyvauti!

Z karta ir verslo socialinė atsakomybė. Forumo teatro pasirodymas

Data ir laikas:Rugsėjo 29 diena, pradžia 12 val. Trukmė 2 val.

Vieta: Šiaulių verslo inkubatorius, Aušros al.66A, Šiauliai

Dalyviai – ne jaunesni nei 16 metų. Būtina registracija el.p. rasa@svi.lt. Tel. pasiteiravimui +370 687 99890.

Norint dalyvauti renginyje, reikalingas galimybių pasas.

Forumo teatras – tai interaktyvus būdas kelti visuomenei aktualias problemas, apie jas diskutuoti ir ieškoti optimalių sprendimų.

Situacija:

Į kolektyvą ateina jaunas darnaus verslo profesionalas, baigęs darnaus verslo magistrantūros studijas Edinburgo universitete. Jo  žinios bei gebėjimai itin reikalingi bendrovei šiuo metu, nes bendrovė ne kartą žiniasklaidoje įmonė mirgėjo dėl aplinkos taršos atvejų. Paaiškėjo, kad:

1) išmetimai (oro tarša, vandens tarša, poveikis klimato kaitai, poveikis biologinei įvairovei ir t.t.) buvo skaičiuojami aplaidžiai;  auditoriai patvirtino, jog tikrieji išmetimai yra ženkliai didesni;

2) paaiškėjo, kad aplinkosauginė atsakomybė yra tik deklaracija;

3) bendrovė  tik formaliai žiūri į  aplinkosaugos reikalavimus: visi leidimai sutvarkyti, tačiau į procesus žiūrima formaliai, tik kad minimaliai atitiktų reikalavimus ir nieko daugiau,

toks formalus požiūris buvo pagarsintas visose medijose – nes bendrovė  skelbiasi, esą yra darni ir atsakinga, o realiai veikia kaip visos.

Jis, Z kartos atstovas, rimtai žiūri į verslo  atsakomybę ir darnumą, todėl savo “nepatogiais” klausimais drumsčia nusistovėjusią rutiną. Dauguma įmonės darbuotojų patenkinti esama rutina (“svarbu gauti atlyginimą laiku”, “paskaičiuokime taip, kad atrodytume geriau“, „ai visi taip elgiasi“); yra keletas panašiai progresyviai mąstančių, tačiau ir jiems patogu gyventi neapsunkinant savęs papildomomis veiklomis, įsipareigojimais, diskusijomis. Susiduria skirtingi požiūriai. Kalbama apie skirtingas pasaulėžiūras – antropocentristinę* ir ekocentristinę** , asmenines vertybes, poveikį aplinkai, klientams. Jaunasis profesionalas pasirengęs keisti darbo vietą, jei įmonė o pagrąžins tik fasadą, bet liks prie savo pasenusių nuostatu,. Kaip šioje situacijoje reaguos vadovai?

Šio scenarijaus siekis – paskatinti diskusiją tarp skirtingų kartų individų, turinčių skirtingas vertybes. Būtina rasti kompromisą tarp pelno siekimo ir atsakingo požiūrio į aplinką, jos tausojimą. Tačiau kaip?

Plačiau apie trupę https://www.4roomstheatre.com/musukomanda

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projektą vykdo VšĮ Sumani Vizija www. https://www.4roomstheatre.com

Projekto partneris: VšĮ Baltijos aplinkos forumas https://bef.lt

Visuomeniniai partneriai: VšĮ Šiaulių verslo inkubatorius, Europe Direct Šiauliai centras