Birželio 18-21 dienos. Ekonomikos ir lyderystės mokyklos mokiniai socialinio verslo stovykloje

Ekonomikos ir lyderystės mokyklos mokiniai žinias gilino Antalieptėje.

Keturios dienos įtempto ir kartu žaismingo darbo, pažinčių, ieškojimų ir atradimų. Taip trumpai būtų galima apibūdinti Inovatorių slėnyje Antalieptėje (Zarasų r.) vykusią Šiaulių verslo inkubatoriaus surengtą Socialinio verslo stovyklą, kurioje dalyvavo Ekonomikos ir lyderystės mokyklos mokiniai iš įvairių Šiaulių miesto mokyklų ir gimnazijų. Jaunuoliai visą pusmetį dalyvavo įvairiuose užsiėmimuose, kur susipažino su verslo subtilybėmis, o mokyklos pabaigą vainikavo stovykla Antalieptėje. 
Keturias dienas mokymų vadovai Monika ir Arūnas su mokiniais diskutavo, stiprino komandinius įgūdžius, identifikavo verslo/socialinio verslo problemas, braižė jų žemėlapį, ieškojo tų problemų sprendimo kelių. Visi parengiamieji užsiėmimai turėjo vieną tikslą – parengti mokinius pagrindiniam darbui. Susiskirstę komandomis mokiniai pasirinko socialinio verslo idėją, kūrė verslo planą, numatė tikslinę auditoriją, prognozavo projekto įgyvendinimo finansavimo šaltinius, komunikacijos kanalus, rinkodaros priemones ir visa tai pristatė mokymų vadovams bei visiems stovyklos dalyviams. Pristatymai buvo atidžiai analizuojami. Pastabos išsakytos ne tik dėl verslo plano, bet ir dėl viešojo kalbėjimo, pateiktų skaičių ir argumentacijos. Išklausę patarimus ir pastabas, mokiniai turėjo galimybę, atsižvelgdami į tai, pakoreguoti pasirinkto socialinio verslo planą ir dar kartą jį pristatyti. Ir šį kartą viskas skambėjo įtikinamai, drąsiai, svariai. „Jūsų darbų pristatymai šį kartą puikūs ir įtikinami. Tikrai daug ko išmokome“, – apibendrino stovyklos rezultatus Monika.
„Prasmingai praleistas laikas“, „Gera vasaros pradžia“, „Puikūs pasikalbėjimai, diskusijos, ieškojimai“, „Netikėta buvo, kad reikėjo rengti verslo planą“, „Nesitikėjau, kad namo išvažiuosim jau turėdami socialinio verslo idėją, kurią jau galima planuoti realizuoti“, „Puiki stovykla“ – tai tik keletas stovykloje buvusių mokinių apibendrinti atsiliepimai. 
Ekonomikos ir lyderystės mokykla – viena iš Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamos Jaunimo verslumo skatinimo programos dalių.

Akimirkos iš stovyklos: