Darbo vizitas Briuselyje

2016 m. birželio 2-3 dienomis Šiaulių verslo inkubatoriaus direktorius Alius Valys turėjo galimybę dalyvauti labai įdomioje kelionėje. Darbinis vizitas į Briuselį buvo skirtas suinteresuotiesiems asmenims, dalyvaujantiems investicijų diegimo bei investicijų skatinimo veikloje.

Komandiruotę organizavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Išvykoje dalyvavo Lietuvos valstybinių institucijų – LR Finansų ministerijos, Viešųjų investicijų plėtros agentūros, VšĮ „Investuok Lietuvoje”, INVEGA, Lietuvos Inovacijų centro – specialistai. Delegacijos sudėtyje taip pat buvo mūsų šalies Rizikos kapitalo bei Verslo angelų fondų, asocijuotų verslo struktūrų atstovai bei kai kurių savivaldybių skyrių ar joms pavaldžių įstaigų, atsakingų už investicijų pritraukimą savo regionuose, darbuotojai.

Vizito metu delegaciją pirmiausia priėmė Europos sąjungos komisaras, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą – p. Vytenis Andriukaitis. Taip pat buvo suorganizuoti net 5-is susitikimai su Europos Komisijos (EK) bei Europos Investicijų Banko (EIB) atstovais. Pristatymų metu buvo detaliai pristatytas Investicijų planas Europai, kitaip dar vadinamas Jeano-Claude’o Junkerio (Europos Komisijos pirmininkas) planu. Šis planas numato per trejus metus išjudinti sustingusią Europos ekonomiką, kurti naujas darbo vietas ir didinti konkurencingumą pasaulyje. Numatomų investicijų dydis sudaro daugiau nei 300 mlrd. EUR.

Anot prelegentų, ambicingasis Jeano-Claude’o Junkerio planas laikosi ant trijų banginių:

.         Bus labiau skatinamas viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas. Europos strateginių investicijų fondui bus skirta 21 mlrd. EUR. Didžioji dalis šių lėšų – privataus sektoriaus lėšos. Bus siekiama iššaukti taip vadinamą „sverto efektą”.

.         Bus didinamas Europos investicijų Banko pajėgumas. Ši institucija taps svarbiausiu vertinant projektus ir kontroliuojant projektų vykdymą. Projektai bus vertinami ne pagal politinę, bet pagal ekonominę tikrovę. Prioritetinės sritys, kurioms bus teikiama parama: infrastruktūros plėtra, švietimas, sveikatos apsauga, tyrimai ir plėtra, IT ir inovacijos; atsinaujinanti energetika ir išteklių naudojimo efektyvumo didinimas; aplinkosaugos, gamtos išteklių, miestų plėtros ir socialinės infrastruktūros projektai. Pirmenybė bus teikiama ir jaunimo nedarbo mažinimo iniciatyvoms. Tai yra sritys, kuriose ES turi didžiausių problemų.

.         Kova su biurokratiniais suvaržymais. Vienas iš J.C. Junkerio plano tikslų – padaryti ES patrauklesne investuotojams. Tikimasi, kad bus naikinami pertekliniai biurokratiniai suvaržymai  tiek ES, tiek ir ES valstybėse narėse.

Galimybių pasinaudoti šiuo finansiniu mechanizmu Lietuva turi nemažai. Tačiau tam, kad pagalba ir nauda būtų kuo optimalesnė, visų mūsų laukia ilgas, atsakingas ir sunkus darbas. Iš EK ir EIB atsakingų darbuotojų pranešimų bei prezentacijų buvo matyti, kad „namų darbus” ES šalys turės parengti nepriekaištingai. Investuotojų lėšos bus skiriamos „ne pravalgymui”, o labai konkretiems projektams, duosiantiems aiškius ir pamatuojamus rezultatus.

Plačiau apie investicijų planą Europai: http://ec.europa.eu/invest-eu

dslr0864