Ekonomikos ir lyderystės mokykla: „Nori toli nueiti, reikia komandos“

svi-sms (2)

Kaip kuo greičiau pastatyti Leonardo Da Vinčio tiltą? Tokią praktinę-kūrybinę užduotį gavo gegužės 24 dieną, Kurtuvėnų regioniniame parke surengtų Ekonomikos ir lyderystės mokyklos mokymų „Komandinė lyderystė“ mokiniai. Tai buvo paskutinis šio pavasarinio etapo mokyklos užsiėmimas, jau kitą savaitę Šiaulių verslo inkubatoriuje Ekonomikos ir lyderystės mokyklos mokiniams bus įteikti mokyklos baigimo pažymėjimai, bus aptarti tolimesni jaunimo verslumo ugdymo programos Šiauliuose įgyvendinimo planai.

Dvi komandos per menamą upę turėjo nutiesti tiltą, kurį yra sukonstravęs žinomas dailininkas,  daugelio kitų sričių specialistas L. Da Vinčis. Norint atlikti šią užduoti, reikėjo susikaupimo, reikėjo lyderio,idėjų ir kantrybės atlikti darbą iki galo. Kaip vėliau savo pastabas apie komandų darbą išsakiusi Deimantė pabrėžė, kad tai turėjo būti bendras abiejų komandų darnus darbas, nes vienas bendras abiejų komandų pastatytas tiltas turėjo sujungti abu upės krantus. Aptariant praktinę užduotį prieita išvados, kad niekada nereikia pasiduoti: komanda turi būti susitelkusi, ambicinga atlikti užduotį ir turėti lyderį, kuris vadovautų. Vienbalsiai buvo nuspręsta, kad šioje užduotyje aiškiu lyderiu buvo Aurimas, o jam itin aktyviai ir sėkmingai padėjo Agnė.

„Mokymuose gavome daug praktinės patirties, tikra lyderystė yra tada, kai tu sugebi į darbą įtraukti visą komandą. dabar ir pats suprantu, kad turėjau aktyviau motyvuoti kitus narius, kurie per anksti pasidavė arba buvo pasyvūs”, – mokymuose įgyta patirtimi dalinosi Aurimas, pridurdamas, kad lyderiui būtina antroji ranka – patikimas pagalbininkas.

Užsiėmimų „Komandinė lyderystė“ tikslas buvo labai aiškus – kurti ekonomikos ir lyderystės mokyklos mokinių komandinio bendradarbiavimo  naudą: efektyvaus komunikavimo, informacijos dalijimosi, įsiklausymo į kito nuomonę ar pasiūlymus bei grįžtamojo ryšio svarbą ir stiprinti komandinę vienybę bendrumą, susitelkimą, vieningumą, pasitikėjimą savo draugais.

Visą dieną vykusiose užsiėmimuose dalyvavo Šiaulių miesto Didždvario, J. Janonio, Romuvos gimnazijų gimnazistai. Jie diskutavo apie komandos narių vaidmenis, stengėsi geriau pažinti vieni kitus, susibūrę į komandas atliko ne vieną praktinę užduotį.

Mokymų treneris, „Mokymų akademijos“ vadovas Gintaras Ignatavičius džiaugėsi, kad į Kurtuvėnus pasimokyti susirinko išties aktyvūs, žingeidūs, kūrybingi jauni žmonės, tikri ateities lyderiai. Kaip ir visiems jauniems, jiems nėra paprasta dalintis užduotimis, suprasti, kad komanda yra tikra jėga, su kuria gali įveikti pačias sunkiausias užduotis. „Nori toli nueiti, reikia komandos. Todėl mokymuose ir akcentavome, kaip susiburia komanda, kuo ji skiriasi nuo grupės, koks lyderio vaidmuo komandoje ir pan. Manau, kad tokios praktinės patirtys labai naudingos mokiniams“, – įsitikinęs G. Ignatavičius.

„Bandysim ugdytis kantrybę, tai nėra taip lengva. Turėjom galimybę tuo įsitikinti atlikdami užduotis“, – po užsiėmimų sakė Austėja. Jai pritarė ir Gerda, kuri išskyrė dvi komandos lyderio pagrindines savybes – lengvai bendraujantis ir išmanus.

Ekonomikos ir lyderystės mokykla – viena iš daugelio Šiaulių miesto savivaldybės inicijuotos „Jaunimo verslumo iniciatyvų skatinimo programos“ priemonių, skatinančių ir ugdančių jaunų žmonių verslumą, siekį tinkamai pasirengti savarankiškam gyvenimui.  Šią programą padeda įgyvendinti Viešoji įstaiga Šiaulių verslo inkubatorius. „Jaunimo verslumo iniciatyvų skatinimo programos“ tikslas – sukurti nuoseklią, efektyviai veikiančią sistemą, kuria remiantis būtų sukurtos ir įdiegtos priemonės ugdyti jaunimo verslumą, skatinti Šiaulių jaunimą pradėti verslą ir jį plėtoti.

IMG_2568 IMG_2582 IMG_2584 IMG_2603 IMG_2604 IMG_2617 IMG_2628 IMG_2630 IMG_2632