Ekonomikos ir lyderystės mokykloje: apie streso ir konfliktų valdymą, bedradarbiavimą ir lyderystę

Balandžio 10-13 d. Andrioniškyje (Anykščių r.) vyko finaliniai, keturias dienas trukę Ekonomikos ir lyderystės mokyklos užsiėmimai.

Penktojo sezono mokyklos finalinis etapas vyko kaimo turizmo sodyboje , kur keturias dienas teorines ir praktines mokymų sesijas vedė patyrę lektoriai. Seminarai apėmė įvairias temas: streso valdymas, konfliktų sprendimo būdai, bendradarbiavimas, lyderystė ir kt.

Pirmąsias dvi dienas su moksleiviais dirbo psichologas ir žmogiškųjų išteklių konsultantas Ričardas Diržys. Streso ir konfliktų valdymas – tokia buvo seminarų tema, kuria siekiama, kad dalyviai geriau pažintų save, suprastų savo reakcijas konfliktinėse siuacijose bei ugdytų konfliktų sprendimo įgūdžius. Moksleiviai atliko individualias ir komandines užduotis, kurių metu netrūko emocijų. Tikslingai paruošti galvosūkiai vertė dalyvius ginčytis ir ieškoti bendrų situacijos sprendimo būdų. „Tokiuose mokymuose yra labai svarbu derintis prie dalyvių turimos patirties ir žinių, todėl daug laiko skiriama pačių dalyvių įžvalgoms ir savianalizei“,– sakė Ričardas Diržys.

„Jei esi piktas, tau reikia pertraukos, nes tinkamus sprendimus galima priimti tik esant komforto zonoje“,– savo pastebėjimais po užsiėmimų dalinosi gimnazistė Gabija.

Trečiąją ir ketvirtąją sesijos dieną kartu su mokymo konsultantais Povilu Plūku ir Nerijumi Januškevičiumi mokiniai diskutavo bendradarbiavimo temomis ir mokėsi, kaip reikia efektyviai dirbti kartu. Seminarai susidėjo iš teorinių ir praktinių dalių, kuriose dalyviams reikėjo ne tik spręsti logines užduotis, ieškoti bendrų krypčių, bet ir perprasti erdvinius bei fizinius komandiniu darbu pagrįstus galvosūkius. Po užduočių sekė savianalizės ir refleksijos dalys, kurių metu mokiniai vertino ir dalinosi išmoktomis pamokomis bei pastebėjimais.

Pasak programos organizatorės, Šiaulių verslo inkubatoriaus projektų vadovės Ritos Vilkaitės, seminarų siekis – ugdyti moksleivių komunikacijos įgūdžius bei asmenines sąvybes. „Tikimės, kad tokie mokymai padės mokiniams geriau įvertinti savo galimos karjeros ir ateities pasirinkimus“,– sako R. Vilkaitė.

Gimnazistai itin palankiai vertina tokius užsiėmimus, kadangi vyksta ne tik teoriniai,bet ir praktiniai užsiėmimai, kurie visuomet yra patrauklūs ir daug išmoko. „Sėkmingas žmogus gyvenime turi būti geru psichologu ir išmanyti daugybę dalykų“, – po užsiėmimų sakė gimnazistas Eisvinas.