Ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos pristatymas Šiaulių verslininkams

Sausio 29 d. Šiaulių verslo inkubatoriuje vyko Šiaulių miesto savivaldybės administracijos organizuotas susitikimas su Šiaulių miesto verslininkais, švietimo įstaigų atstovais bei kitais svečiais. Susitikimo metu buvo pristatyta Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategija, bei juridinių asmenų aptarnavimo gerinimo Savivaldybėje projektas.

Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos priemonių plane numatyta virš 100 priemonių, kurių vykdytojais paskirti Šiaulių miesto savivaldybė, švietimo įstaigos, verslo asocijuotos struktūros, verslo paramos įstaigos, Užimtumo tarnyba, verslo įmonės. Susitikimo metu buvo susikoncentruota į priemones, kurių vykdytojais numatytos verslo įmonės, pavyzdžiui, įmonėms siūloma didesnį dėmesį skirti į darbuotojų perkvalifikavimą, stažuočių organizavimą, skatinimą, infrastruktūros gerinimą darbuotojams ir jų šeimos nariams, bendradarbiavimą su mokslo įstaigomis, energetinio efektyvumo gerinimą, naujų rinkų paiešką ir pan.
Taip pat buvo pristatytas šiuo metu vykdomas projektas dėl juridinių asmenų aptarnavimo Savivaldybėje gerinimo, informacijos, skirtos verslui viešojoje erdvėje pateikimo tobulinimo. Diskutuota apie tai, kaip dar galėtumėme pagerinti sąlygas verslui Šiaulių mieste, kaip tinkamai turėtume priimti iš kitų miestų ar šalių dirbti į Šiaulius atvykstančius žmones.

Daugiau informacijos apie Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategiją galite rasti čia: /lit/Investicine-ir-ekonomine-aplinka/2, arba tel. (8 41) 596 283, el. p. aiste.petkuviene@siauliai.lt.

Informaciją parengė Šiaulių m. savivaldybės Ekonomikos ir investicijų skyrius