Bendra informacija

europe

Nemokamas informacijos telefonas Briuselyje

00 800 6 7 8 9 10 11

fb

 

 

Šiaulių verslo inkubatorius ir nuo 2013 m. kovo 1 d. jo struktūroje esantis Europe Direct informacijos centras vykdo tęstinį Visuomenės informavimo apie Europos Sąjungą ir Lietuvos interesus ES projektą COMM/VIL/ED/2013-2017. Tai integruoto Europe Direct tinklo, esančio visose ES šalyse, veiklos dalis. ES šiuo metu veikia 500 Europe Direct informacijos centrų.

Informacijos tinklas Europe Direct pradėjo veikti 2005 m. Centrai valstybėse narėse yra vienas iš Europos Komisijos būdų teikti visuomenei išsamią informaciją apie ES vietos lygiu. Centrų paskirtis – informacinė veikla apie ES. Paslaugas visuomenei Centrai teikia nemokamai. Centrų veiklą finansuoja Europos Komisija.

Šiaulių Europe Direct informacijos centras (EDIC) nemokamai konsultuoja gyventojus apie Europos Sąjungos politiką, teisinę bazę, programas ir finansavimo galimybes, atsako į užklausas telefonu ir el. paštu, padeda rasti reikiamos literatūros ES tematika centro skaitykloje ir informacijos internete. EDIC užsako naujausią informacinę literatūrą apie ES, kurią gauna iš Oficialiųjų leidinių biuro ir ją platina.

EDIC organizuoja teminius renginius įvairioms gyventojų grupėms. Atsižvelgiant į Europos Komisijos akcentuojamus komunikacijos prioritetus, rengiami seminarai, konferencijos, susitikimai su EP nariais, konkursai, išvykos į šalies europines institucijas, dalyvaujama kitų institucijų renginiuose ES tematika.

Europe Direct – Šiauliai veiklos planas 2018 m.

 

Daugiau informacijos rasite čia: http://europa.eu/europedirect/index_lt.htm