„Europos horizontas“ programos galimybės. Liepos 27 d. informacinė diena

Norinčius pasinaudoti „Europos horizontas“ programos galimybėmis, MITA kviečia į informacinę dieną.

Įmones, mokslininkus ir tyrėjus kuriančius ar siekiančius kurti inovacijas, liepos 27 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia į naujos Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ informacinę dieną.

Programos „Europos horizontas“ tikslas – užtikrinti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų lyderystę pasaulyje. Programos biudžetas – 95,5 mlrd. eurų. Lietuvos mokslas ir verslas turi išskirtinę galimybę pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis ir tinkamai pasiruošti paraiškų rengimui – informacinės dienos metu bus apžvelgiami „Europos horizonto“ paskelbti kvietimai ir jų siekiami tikslai, galimybės Lietuvos įmonėms juose dalyvauti bei pagrindiniai reikalavimai paraiškoms, o tinkamai pasiruošti padės pristatytos pagalbos priemonės.

MITA specialistai yra trijų antrojo programos ramsčio „Pasauliniai uždaviniai ir pramonės konkurencingumas” sričių nacionaliniai kontaktiniai atstovai (NCP), padedantys nepasiklysti „Europos horizonto“ programos labirintuose, todėl informacinėje dienoje bus pristatyti šie sektoriai: Visuomenės civilinė sauga (Klasteris 3),Skaitmeninės technologijos, pramonė ir kosmosas (Klasteris 4), Klimatas, energetika ir judumas (Klasteris 5). Dalyviai taip pat bus supažindinti su Euratomo darbo programa bei MITA ir partnerių įgyvendinama iniciatyva InterIno LT.

„Dalyvavimas šioje programoje – tai ne tik išskirtinė galimybė Lietuvai tapti vienos ambicingiausių iki šiol egzistavusių programų Europoje dalimi, šansas bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais, spręsti visai Europai ir pasauliui aktualius iššūkius, bet ir neabejotinai didelis iššūkis tiek verslo, tiek mokslo organizacijoms, kadangi dėl gaunamo finansavimo konkuruoja geriausios pasaulio idėjos. Nepaisant įsigalėjusio mito – šis iššūkis yra įveikiamas, todėl kviečiame dalyvauti informacinėje dienoje, bendradarbiauti su NCP ir kuo anksčiau pradėti domėtis programos galimybėmis. Siekiame, kad per naują finansavimo laikotarpį Lietuvos atstovai būtų pasiruošę iš beveik 100 mlrd. programos biudžeto savo mokslinei veiklai įgyvendinti gauti kuo didesnę dalį“,- teigia MITA MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja dr. Lina Kisielė.

„Europos horizontas“ programa Europos Sąjungos valstybės narės ir institucijos siekia kovoti su klimato kaita, prisidėti prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų ir didinti ES konkurencingumą ir augimą. Programa stiprina mokslinių tyrimų ir inovacijų poveikį kuriant, remiant ir įgyvendinant ES politiką, kuria naujas darbo vietas, visapusiškai įtraukia ES talentų fondą, palaiko aukšto lygio žinių ir technologijų kūrimą ir geresnę jų sklaidą, skatina ekonomikos augimą, pramonės konkurencingumą ir optimizuoja investicijų poveikį sustiprintoje Europos mokslinių tyrimų erdvėje.

Daugiau info ir registracija: https://mita.lrv.lt/lt/renginiai/europos-horizonto-informacine-diena

Šaltinis: www.mita.lrv.lt