Finansavimas jaunųjų pameistrių mobilumo projektams

Europos Komisija skelbia kvietimą dalyvauti bandomajame ilgalaikio pameistrių mobilumo projekte „Europinė pameistrių mobilumo sistema: europinio pilietiškumo ir gebėjimų vystymas per jaunimo integraciją į darbo rinką“ (angl. „A European framework for mobility of apprentices: developing European citizenship and skills through youth integration in the labour market“). Naujuoju projektu siekiama išbandyti Europinės pameistrių mobilumo sistemos perspektyvas, įgalinti jaunus pameistrius plėtoti savo gebėjimus ir didinti įsidarbinamumą, tuo pačiu stiprinant jų europinį pilietiškumą.

Uždaviniai, kurių bus siekiama rengiant ir įgyvendinant projektus:

  1. Patikrinti ar tarp suinteresuotųjų šalių egzistuoja pakankamas poreikis bei įsisavinamumas plėtoti ilgalaikio (6–12 mėn.) tarptautinio pameistrių mobilumo praktikų schemas;
  2. Identifikuoti kliūtis (teisines, praktines, institucines, akademines ir kt.), kurios trukdo pameistriams būti užsienyje ilgesnį laikotarpį;
  3. Vykdyti gerosios patirties ir ilgalaikių pameistrių stažuočių sėkmės sklaidą.

Projektų paraiškų teikimo terminas: 2016 m. balandžio 15 d.

Informacinė diena paraiškų rengėjams vyks 2016 m. kovo 17 d. Briuselyje, Belgijoje. Daugiau informacijos ir programą rasi čia. Informacinė diena taip pat bus transliuojama internetu, transliaciją gali stebėti paspaudus šią nuorodą.

Daugiau informacijos apie kvietimą teikti paraiškas, galimus paraiškų teikėjus, dokumentus, finansavimo taisykles bei paraiškos formą rasi Europos Komisijos interneto puslapyje.