Įgyvendintas projektas „Trečiųjų šalių piliečių integracijos ir verslumo ugdymo centras“

Igyvendintas-projektas-Treciuju-saliu-pilieciu-integracijos-ir-verslumo-ugdymo-centras_articlethumbnailViešoji įstaiga Šiaulių verslo inkubatorius sėkmingai įgyvendino projektą „Trečiųjų šalių piliečių integracijos ir verslumo ugdymo centras“, finansuojamą pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2012 m. programą. Paramos dydis – 300 070,32 tūkst. Lt; įgyvendinimo trukmė – nuo 2013 m. sausio 01 d. iki 2014 m. birželio 30 d.

Šio projekto tikslai – atnaujinti ir užtikrinti trečiųjų šalių piliečių integracijos ir verslumo ugdymo centro veiklą, taip pat teikti trečiųjų šalių piliečiams įvairiapusiškas paslaugas, padedančias integruotis į Lietuvos visuomenę. Projektas tiesiogiai atitiko naujai atvykusių asmenų iš trečiųjų šalių poreikius. Trečiųjų šalių piliečiams (toliau – TŠP)buvo sudarytos sąlygos įgyti bei pagerinti žinias ir supratimą apie verslo kūrimą, organizavimą, planavimą pasirenkant optimaliausią verslo vykdymo formą, apie viešąsias ir privačias paslaugas, švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos ir verslo paramos sistemas Lietuvoje.

Vykdant šį projektą, Šiaulių verslo inkubatorius, žinodamas ne tik problemas, bet ir būdus identifikuotas problemas spręsti, tęsė Integracijos ir verslumo ugdymo centro veiklą. Atsižvelgiant į tai, kad TŠP pasiskirstymas yra nevienodas Lietuvoje, centras praplėtė ne tik teikiamų paslaugų įvairovę, bet ir siekė apimti didelę dalį Lietuvos. Projektas buvo įgyvendinamas ne tik Šiaulių verslo inkubatoriaus patalpose, t.y. nuosavos patalpos, įsikūrusiame Integracijos ir verslumo ugdymo centre, Šiauliuose, bet buvo išnuomotos patalpos centro veiklai Vilniuje ir nuolat vykdomos konsultavimo, mokymų veiklos Vilniuje, kur gyvena didžiausia TŠP dalis Lietuvoje.

 

Projekto įgyvendinimo pradžioje buvo sukurta virtuali interaktyvi trečiųjų šalių piliečių konsultavimo internetinė svetainė www.immigrant.lt. Interaktyvios svetainės sukūrimas buvo svarbus, vykdant centro teikiamas paslaugas, organizuojant mokymus, seminarus. Taip pat svetainėje TŠP galėjo rasti jiems aktualią informaciją ne tik verslo, ekonomikos, socialinėmis temomis, buvo pateikiamos įvairios nuorodos į kitų svetainių puslapius, centro darbuotojai taip pat rašė informacinius pranešimus, straipsnius, susijusius su vykdoma veikla, aktualiomis temomis. Svetainė veikė lietuvių, anglų, rusų kalbomis. Internetinėje svetainėje buvo pateikiama informacija apie renginius, mokymus, aktualius TŠP, video medžiaga, leidiniai, parengti centro darbuotojų. Per visą projekto laikotarpį apsilankiusiųjų skaičius siekė 5427 (planuota buvo 5400).

 

Projekto įgyvendinimo pradžioje buvo parengta detali TŠP integracijos skatinimo ir verslumo ugdymo programa, kurioje pateikti renginių (konferencijų, seminarų, stovyklų) organizavimo metodai, tematika, priemonės, kurios užtikrino sėkmingą centro veiklą. Programa buvo parengta ir veikla vykdoma atsižvelgiant į seniai su TŠP dirbančių šalių (Airija) organizacijų patirtį.

Kitos projekto veiklos ir pasiekti rezultatai:

1. Per visą laikotarpį suteiktos 147 konsultacijos ( 70 TŠP) verslo steigimo, organizavimo, apmokestinimo, administravimo klausimais, 57 konsultacijos (29 TŠP) švietimo, socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, sveikatingumo paslaugų klausimais, 56 konsultacijos (20 TŠP) psichologinės ir 63 konsultacijos (20 TŠP) teisinės konsultacijos.

2. Surengta viena praktinė konferencija TŠP „Darbo paieška Lietuvoje ar nuosavo verslo pradžia“ (dalyvavo 19 TŠP).

3. Surengtas seminaras Vilniuje „Verslo ir asmenų apmokestinimas Lietuvoje“, skirtas TŠP (dalyvavo 15TŠP).

4. Surengti du mokymai „Verslo kūrimo ABC“, vienas Vilniuje (dalyvavo 20 TŠP), kitas Šiauliuose (dalyvavo 10 TŠP).

5. Surengtas seminaras Vilniuje „Darbo teisė darbdaviui ir darbuotojui Lietuvoje“ (dalyvavo 21 TŠP).

6. Suorganizuotos dviejų etapų verslumo ugdymo stovyklos-dirbtuvės (dalyvavo 15 TŠP)

7. Projekto metu buvo parengtas ir išleistas leidinys „Pradėk verslą ir tapk darbdaviu Lietuvoje“ trimis kalbomis: lietuvių, anglų, rusų. Leidinio apimtis 100 psl. A4 formatas. Anglų – 150 vnt., rusų – 150 vnt., lietuvių 100. Leidinys buvo dalijamas TŠP, platinamas ambasadose, migracijos tarnybose, įstaigose, kuriose mokosi ar dirba TŠP. Leidinyje pateikiami detalūs žingsniai, nuo ko reikia pradėti kurti verslą, pateikiami praktiniai patarimai, pateikti visų su verslu susijusių įstaigų, asocijuotų verslo struktūrų adresai ir informacija.

 

Į projektą buvo siekiama įtraukti taip pat ir Lietuvos Respublikos piliečius, supažindinant juos su įkurtu trečiųjų šalių piliečių integracijos ir verslo ugdymo centru ir supažindinant juos tiek su esamomis, tie su galimomis kilti ateityje trečiųjų šalių piliečių integracijos problemomis mūsų visuomenėje.

Bendrai projekto veiklose buvo numatyta, kad dalyvaus 85 trečiųjų šalių piliečiai. Rezultate projekto veiklose dalyvavo 110 trečiųjų šalių piliečių.

Visą tą laiką projektas buvo viešinamas, tai atliko įmonė laimėjusi konkursą – UAB “Komunikacijos vartai”. Viešinimo veiklą sudarė tokios priemonės:1.Straipsnis spaudoje; 2. Straipsnis internetiniame portale; 3.Rankinės 200 vnt.; 4.Rašikliai 200 vnt.Ši veikla prisidėjo prie projekto vykdomų veiklų sklaidos visuomenėje, supažindino platesnį visuomenės ratą su vykdomu projektu, jo teikiama nauda, tikslais, pasiektais rezultatais.

Už projekto įgyvendinimą buvo atsakingas Šiaulių verslo inkubatoriaus direktorius Feliksas Alius Valys, turintis didžiulę patirtį projektų įgyvendinime. Tiesiogines projekto veiklas vykdė keturi dirbantys įstaigoje darbuotojai. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo priimta vertėja, kuri atliko vertimus į rusų ir anglų kalbas, projekto administarorius-konsultantas, kuris buvo atsakingas už internetinės svetainės administravimą. Projekto vadovui padėjo projekto koordinatorius, projekto finansininkas, viešųjų pirkimų specialistas. Šias pareigas vykdė tie patys darbuotojai, kaip ir tiesiogines veiklas. Šiam projektui buvo įdarbinti dar du konsultantai teikti teisines ir psichologines konsultacijas.

 

Įgyvendinęs projektą „Trečiųjų šalių piliečių integracijos ir verslumo ugdymo centras“, VšĮ Šiaulių verslo inkubatorius padarė išvadas, kad visi organizuoti projekto mokymai ir ypatingai suorganizuotos dviejų etapų verslumo ugdymo stovyklos-dirbtuvės sulaukė didelio trečiųjų šalių piliečių susidomėjimo. Stovyklose dalyvavo aktyvus TŠP jaunimas, su kuriais palaikomas ryšys ir pasibaigus projektui. Yra žinoma, kad keletas TŠP jau pradėjo savo verslą Lietuvoje. Šie TŠP dalyvavo inkubatoriaus mokymuose, taip pat jiems buvo suteiktos konsultacijos – verslo, švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos, teisės ir psichologijos klausimais Šios paslaugos buvo ne tik paskata pradėti savo verslą, ar bent susikurti savo verslo idėją, bet taip pat paslaugų įvairiapusiškumas padėjo TŠP integruotis į Lietuvos visuomenę. Visa tai matosi projekto rezultatuose ir netgi viršytuose rodikliuose.