Informacija įmonėms ir aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, įgyvendindama Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategiją, patvirtino Finansinės paramos skyrimo aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams tvarkos aprašą.

Finansinės paramos skyrimo tikslas – pritraukti ir paskatinti trūkstamų specialybių aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus dirbti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiose įmonėse.

Maksimali paramos suma – 6000 Eur.

Finansinė parama aukštos profesinės kvalifikacijos specialistui teikiama pasirinktinai vienam tikslui:

  • dvejų metų būsto nuomos išlaidoms padengti, bet ne daugiau nei dvejų metų būsto nuomos išlaidų suma, nurodyta būsto nuomos sutartyje;
  • įsikūrimo išlaidoms: būsto įsigijimo pradiniam įnašui, būsto paskolos ar išperkamosios būsto nuomos įmokoms padengti, baldams, buitinei technikai, automobiliui įsigyti;
  • įsikūrimo išlaidoms, netikrinant finansinės paramos panaudojimo.

Išsamesnę informaciją suteiks Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. Nr. (8 41) 383 434, el. p. ligita.balsiene@siauliai.lt

Šaltinis: www.siauliai.lt