Jau galima teikti paraiškas darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimui

Nuo balandžio 8 d. galite teikti paraiškas darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimui. Ši priemonė skirta darbdaviams, siekiantiems steigti (pritaikyti) naujas darbo vietas neįgaliesiems, ir buvusiems bedarbiams, pradėjusiems savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos bei pirmą kartą darbo vietą steigiantiems Užimtumo tarnybos siųstiems bedarbiams įdarbinti.

Darbdavių paraiškos bus priimamos nuo balandžio 8 dienos iki gegužės 7-osios imtinai Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose. Subsidija vienai darbo vietai įsteigti negali viršyti 19 921,26 eurų.

Daugiau informacijos: https://uzt.lt/darbdaviui/darbo-vietu-steigimo-pritaikymo-subsidijavimas/