Ketvirtasis projekto “VERSLO PARAMOS KŪRIMAS IR PRIEINAMUMAS ŽIEMGALOJE, KURŽEMĖJE IR ŠIAURĖS LIETUVOJE/PARAMA VERSLUI” valdymo grupės susitikimas Panevėžyje

2018 m. lapkričio 13 d. Panevėžyje įvyko ketvirtasis Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 projekto „Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/Parama verslui“, Nr. LLI-131 partnerių susitikimas. Šis susitikimas buvo skirtas trečiojo periodo veiklų aptarimui, rezultatui pasidalinimui. Diskusijų metu sudėlioti ir nuspręsti likę veiksmai iki projekto užbaigimo.