Ketvirtasis TOP konsultantų mokymų etapas

2017 m. gruodžio 05-07 d. Uzvara, Latvijoje įvyko Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 projekto „Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/Parama verslui” Nr. LLI-131, ketvirtasis, paskutinis mokymų etapas konsultantams, skirtas susipažinti su mentorystės plėtros metodais ir priemonėmis. Konsultantų mokymai yra viena iš projekte suplanuotų veiklų.