Korupcijos prevencija

Apie Šiaulių verslo inkubatoriaus darbuotojų piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, įgaliojimų viršijimą ar kitus neteisėtus veiksmus prašome pranešti tel. (8-41) 595500 arba el. paštu alius@svi.lt
Garantuojame, kad Jūsų pateikta informacija bus konfidenciali, o pateikti duomenys nekels jums nereikalingų rūpesčių.
Primename, kad už melagingą pranešimą apie nebūtą nusikaltimą gali būti taikoma baudžiamoji ar kitokio pobūdžio atsakomybė. Anonimiškumą garantuojame.

Pateikti pranešimą apie korupciją | STT

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa