Konkurso „Čia mano Šiauliai“ nugalėtojams – premjero sveikinimai

Nemokami-seminarai-jaunimui-apie-verslo-kurima-ir-organizavima-geguzes-birzelio-menesiais_articlethumbnailŠiaulių arenoje vykstančioje verslo ir pasiekimų parodoje vakar apsilankęs šalies Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius didžiausią dėmesį skyrė jauniausiems Šiaulių verslininkams – jaunimo verslumo konkurso „Čia mano Šiauliai“ nugalėtojams. Įteikdamas pirmuosius jų gyvenime apdovanojimus už sėkmingą verslo idėją, premjeras pasidžiaugė, kad toks jaunimas – ne vien Šiaulių, bet ir visos šalies verslo viltis.

Pirmieji du mėnesius brandintos verslo idėjos produktai – Šiaulius reprezentuojančios už­ra­šų knygutės bei specialūs lipdukai – vakar buvo įteikti verslo ir pasiekimų parodoje apsilankiusiam premjerui Algirdui Butkevičiui, miesto merui Justinui Sartauskui, parodos lankytojams. Taip savo komandą pristatė antrąją vietą konkurse laimėjusi Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos ko­man­da „Aš + Tu“, kuriai jau pavyko įgyvendinti savo verslo sumanymą. Janoniečių projekto esmė – patraukliai reprezentuoti Šiaulių miestą, jo istoriją, kultūrą. Gimnazistų idėja dar konkurso metu sudomino vienos Šiaulių verslo inkubatoriuje įsikūrusios bendrovės vadovą Remigijų Nemirą, kuris padėjo jaunimui įgyvendinti sumanymą, įkuriant Mokinių mokomąją bendrovę.

 

Pirmąją vietą laimėjo Didždva­rio gim­na­zi­jos ko­man­da „Vers­li DG“, parengusi pro­jek­tą „Vir­tua­lus tu­ras po Šiau­lius“. Projekto idėja – su­kur­ti in­for­ma­ci­nę sis­te­mą apie mies­to rengi­nius, pa­nau­do­jant iš­ma­niuo­siuo­se te­le­fo­nuo­se instaliuo­tas pro­gra­mas „APP“. Tokiu būdu ir mies­tie­čiai, ir tu­ris­tai ga­lė­tų bet ka­da gau­ti in­for­ma­ci­jos apie kul­tū­ros, spor­to ar pra­mo­gi­nius renginius. Pro­jek­tu jau su­si­do­mė­jo mo­bi­lio­jo ry­šio bend­ro­vės.

 

Trečiąją vietą laimėjo kita Ju­liaus Janonio gim­na­zi­jos ko­man­da „Avan­gar­das“. Šios komandos idėja – po­pu­lia­rin­ti Šiau­lius kaip dvi­ra­čių mies­tą. „Avan­gar­das“ siū­lo įgy­ven­din­ti „geltonų­jų dvi­ra­čių“ nuo­mos idė­ją, įreng­ti mo­bi­lius dvi­ra­čių ta­kus „Bik­way“, te­le­fo­nų įkro­vik­lius prie dvi­ra­čių, su­kur­ti mo­bi­liąją pro­gra­mė­lę ir in­ter­ne­to sve­tai­nę. Gimnazistų pro­jek­tu su­si­do­mė­jo „Bal­tik vai­ras“, ki­tos bend­ro­vės.

 

Rugsėjo pradžioje startavusio verslo idėjų generavimo projekto „Čia mano Šiauliai“ finalas maloniai nustebino ir konkurso organizatorius, ir pačius dalyvius. Pagrindinis projekto tikslas buvo skatinti jaunimo verslumą: atrinkti ir įvertinti inovatyvias, miesto pažangą skatinančias ir miesto tradicijas puoselėjančias jaunimo idėjas, galinčias prisidėti prie miesto urbanistinio veido pokyčių. „Džiugina jaunimo požiūris į miestą, verslą – jauni žmonės mato tai, ko mes, vyresni, nebepastebime“, – sako Šiaulių verslo inkubatoriaus direktorius Feliksas Alius Valys.

 

Iš viso konkurse varžėsi devyniolika Šiaulių miesto gimnazijų, Šiaulių universiteto bei Šiaulių profesinio rengimo centro komandų. Pasak Šiaulių miesto mero Justino Sartausko, džiugu, kad jaunimo verslumo iniciatyvų skatinimo programa sulaukė tokio aktyvumo. Akivaizdu, kad Šiauliuose gyvenantis ar studijuojantis jaunimas savitai mąsto apie miestą ir galimą verslą – tai rodo pateikti ir socialinės, ir infrastruktūros bei IT sferų projektai.

 

Konkurso nugalėtojai galėjo savo idėjas pristatyti vers­lo ir pasiekimų pa­ro­doje „Šiauliai 2014“, miesto sa­vi­val­dy­bės sten­de. Pirmąsias tris vietas laimėjusios komandos buvo apdovanotos piniginiais prizais – dviejų tūkstančių, pusantro ir vieno tūkstančio litų bei saldžiais „Tilžės“ prizais.

 

Jaunimo verslumo konkursas „Čia mano Šiauliai“ – viena iš „Jaunimo verslumo iniciatyvų skatinimo programos“ veiklų. Programą įgyvendina viešoji įstaiga Šiaulių verslo inkubatorius, o finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė, šiais metais programai sky­ru­si 150 tūks­tan­čių li­tų.

Apdovanojimų akimirkos