Kvietimas teikti paraiškas 2022 m. jaunimo iniciatyvų projektams finansuoti

Nuo 2022 m. sausio 20 d. iki vasario 18 d. 15 val. priimamos paraiškos 2022 m. jaunimo iniciatyvų projektams iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų finansuoti.

Projektų paraiškas gali teikti:

  • jaunimo organizacijos ir su jaunimu dirbančios organizacijos, kurių vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas įregistruotos ir vykdančios veiklą Šiaulių mieste;
  • atvirieji jaunimo centrai ir atvirosios jaunimo erdvės, kaip juos apibrėžia Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1-28 redakcija), įregistruoti ir veiklą vykdantys Šiaulių mieste;
  • neformalios jaunimo grupės ir iniciatyvūs jaunuoliai, pateikę bendradarbiavimo sutartį ir rekomendaciją iš neformalią grupę globosiančios jaunimo organizacijos įregistruotos ir vykdančios veiklą Šiaulių mieste, kuri prisiims visą atsakomybę už projekto įgyvendinimą ir atsiskaitymą.
  • Šiaulių miesto gimnazijų mokinių savivaldos pateikę rekomendaciją ir bendradarbiavimo sutartį su gimnazijos administracija, kuri prisiims visą atsakomybę už projekto įgyvendinimą ir atsiskaitymą.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. sausio 20 d. iki vasario 18 d. (imtinai).

Daugiau informacijos: https://siauliai.lt/lt/news/view/kvieciame-teikti-paraiskas-2022-m-jaunimo-iniciatyvu-projektams-finansuoti

Šaltinis: www.siauliai.lt