Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės“,

Kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-priemone-Naujos-galimybes_articlethumbnailKvietimo teikti paraiškas pavadinimas:

​2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.1-ŪM-04-K priemonės „Naujos galimybės“ (toliau – Priemonė) kvietimas Nr. 05.

Paramos intensyvumas: Iki 60 procentų tinkamų finansuoti išlaidų.

Skiriama suma: 14,5 mln. Lt.Terminas: 2014.06.18
Tinkamas pareiškėjas: ​Privatus juridinis asmuo, atitinkantis Priemonės sąlygas ir reikalavimus.
Remiamos veiklos: Priemonės lėšomis bus finansuojamos veiklos, susijusios su įmonės ir jos produkcijos pristatymu užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.Paraiškos priimamos: Savanorių pr. 28, Vilnius, LT-03116 pristatyta tiesiogiai, taip pat naudojantis pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis, Daugiau informacijos: www.lvpa.ltkomunikacija@lvpa.lt arba tel. (8 5 ) 268 7411, (8 5) 268 8500.