Kontaktai

Šiaulių verslo Inkubatorius, VŠĮ
Aušros al. 66 A, 76233 Šiauliai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 straipsnio 1 dalimi, 2.106 straipsnio 1 punktu, 2.108 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 11 ir 12 punktais, 17 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 18 straipsniu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2022 m. lapkričio 3 d. sprendimu nusprendė likviduoti viešąją įstaigą Šiaulių verslo inkubatorių (toliau – Įstaiga), esančią Aušros al. 66A, Šiauliuose, kodas 145470016, įregistruotą Juridinių asmenų registre.

Įstaigos likvidatorius:

Feliksas Alius Valys
El. p.: alius@svi.lt