Lietuvių liaudies tradicijų puoselėjimo mokymai Šiaulių rajono bendruomenių nariams

Vasario-3-diena-Siauliu-verslo-inkubatoriuje-startavo-Ekonomikos-ir-lyderystes-mokykla-gimnazistams_articlethumbnailPagal asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė” vykdomą projektą „VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“, finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ trečiąją ir ketvirtąją veiklos sritis asmenų mokymui ir konsultavimui, Šiaulių verslo inkubatorius 2014 m. lapkričio – gruodžio mėn. suorganizavo 5 mokymus Šiaulių raj. vietos veiklos grupės nariams, jos administracijos darbuotojams ir valdybos nariams.

Mokymų temos:

1. „Lietuvių liaudies raštai bendruomenių tradiciniuose renginiuose“ (mokymo trukmė 8 val.)

Pagrindinės mokymo temos – etnokultūrinės veiklos reikšmė kaimo vietovių plėtrai ir bendruomenių veikloje; lietuvių liaudies raštų pritaikymas vietos projektuose ir įgyvendinant strategiją, jų simbolika, spalvos, formos; puošybos elementų raštai, medžiagos, pritaikymas tradicinėse šventėse ir VVG renginiuose; tradicinių karpinių samprata ir ypatumai, jų panaudojimo galimybės anksčiau ir dabarMokymo metu buvo siekiama tenkinti mokymo dalyvių poreikį pažinti ir puoselėti tradicinius amatus, siekiant sukurti kaimo gyventojų socialinei, kultūrinei, pažintinei saviraiškai palankią aplinką bei užtikrinti vietos plėtros strategijos tęstinumą;Buvo siekta suteikti žinių ir įgūdžių apie lietuvių liaudies raštus ir jų pritaikymo galimybes šiuolaikinėje aplinkoje, organizuojant bendruomeninę veiklą.

Lektorė Sigita Grigaliūnienė – akredituota konsultantė, tradicinių amatų meistrė, Lietuviškų kalendorinių švenčių ir apeigų organizatorė ir vedėja.

 

2. “Teminių kaimų perspektyvos” (mokymo trukmė 8 val.)

Pagrindinės mokymo temos – teminių kaimų kūrimo tikslai, kaimų rūšys; teminiai kaimai užsienyje ir Lietuvoje; veiksniai, įtakojantys teminių kaimų kūrimą Lietuvoje.Mokyme gerąja praktika dalinosi ir bendruomenių nariai, atvykę iš trejų teminių Lietuvos kaimų: Petronių kaimo (Ukmergės raj.) bendruomenės „Sūrio kaimas“ nariai; Pelėdnagių kaimo (Kėdainių raj.) „Pelėdų“ teminio kaimo nariai ir Vikingų teminio kaimo nariai. Praktinėje dalyje klausytojai dalinosi savo bendruomenių problemomis ir analizavo galimybes kuriant teminius kaimus.

Lektoriai:

Rūta Strainienė – Šiaulių verslo inkubatoriaus verslo konsultantė, Šiaurės Lietuvos kolegijos lektorė.

Petronių kaimo (Ukmergės raj.) bendruomenės narės, teminio „Sūrio kaimo“ narės.

Virginija Vilkelienė – teminio „Pelėdų“ kaimo bendruomenės (Pelėdnagių kaimas, Kėdainių raj.) pirmininkė.

Mindaugas Korsakas– Vikingų kaimo narys. Družų kaimas, Širvintų raj.

 

3. “Tradicinių amatų panaudojimo galimybės” (mokymo trukmė 8 val.)

Pagrindinės mokymo temos – amatai, jų įvairovė, trumpa istorinė apžvalga; amatų pritaikymo galimybės anksčiau ir jų pritaikymas bendruomeninėje veikloje šiuolaikiniame pasaulyje. Dalyviai buvo supažindinti su vilnos vėlimo technikomis ir praktiškai jas išbandė.

Lektorė Miglė Plukienė – floristė, floristikos profesijos mokytoja, floristikos ir dekoravimo studijos „Plukė“, kurioje vedami veltinio, šilko tapybos, floristikos bei kiti užsiėmimai savininkė, knygos „Kviečiu prie „žalio“ stalo“ autorė.

 

4. “Nuo amatų iki verslo” (mokymo trukmė 8 val.)

Pagrindinės mokymo temos – kuo amatas skiriasi nuo verslo, nuo ko viskas prasideda, verslo vystymosi etapai; ES parama verslui kaime 2014-2020 m. planuojamame laikotarpyje.

Mokyme gerąja praktika dalinosi amatininkai – K. Samušis – škudžių avių augintojas, „Kanapių namų“ įkūrėjas V.Juknelis, žolininkas R.Daugelavičius.

Lektoriai:

Feliksas Alius Valys – Šiaulių verslo inkubatoriaus direktorius, verslo konsultantas, ekonomistas, verslo projektų rengėjas.

Vygaudas Juknelis – ūkininkas, „Kanapių namų“ (Duobių kaimas, Utenos raj.) įkūrėjas ir savininkas.

Ramūnas Daugelavičius – VŠĮ „Arbatos akademija“ (Anykščiai) vadovas, žolininkas.

Kęstutis Samušis – škudžių avių augintojas, Paliesio kaimas, Molėtų raj

 

5. „Naujas požiūris į senuosius amatus ir jų pritaikymas bendruomeninėje veikloje“(mokymo trukmė 8 val.)

Pagrindinės mokymo temos – tradicinių amatų apžvalga, tradicinių amatų plėtros kaime aktualumas, naujas požiūris į tradicinius amatus ir amatų panaudojimo galimybės bendruomenėse. Tradicinės juostos: simbolika, formos, spalvos, jų pritaikymo galimybės. Praktiškai dalyviai susipažino su žvakių liejimo technologija, vytinių juostelių audimo technika jų pritaikymo galimybėmis bendruomeninėje veikloje.

Lektoriai:

Rūta Stankuvienė – etnologė, renginių organizatorė – vadybininkė, Šiaurės Lietuvos kolegijos renginių verslo vadybos dėstytoja, Tarptautinio folkloro konkurso-festivalio „Saulės žiedas“ direktorė, Šiaulių turizmo informacijos centro l.e.p. direktorė.

Justė Lipinskienė –Folkloro ansamblių “Rieda” ir “Auda” vadovė, KTU folklore ansamblio “Goštauta” vadovė.

 

Kiekviename mokyme dalyvavo apie 15 dalyvių. Mokymo dalyviams bus įteikti pažymėjimai.