Merai nusprendė vienytis, pasirašytas ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo

Ketvirtadienį, lapkričio 17 dieną, Šiaulių verslo inkubatoriuje vykusios Tarptautinei verslo dienai paminėti skirtos konferencijos tikslas buvo – ieškoti atsakymų, kaip efektyviai spręsti Šiaulių regiono problemas: kaip pritraukti daugiau investicijų, kaip susigrąžinti į regioną emigrantus, ko reikia, kad neišvažiuotų jaunimas, kaip įveikti centrinės valdžios abejingumą regionams ir t.t.  Po pranešimų ir karštų diskusijų nuspręsta – reikia vienytis, nes atskirai kiekvienam pasiekti norimų tikslų neįmanoma. Todėl konferencijoje visų Šiaulių regiono savivaldybių atstovai pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo.

Konferencijos „Verslo situacija bei verslumas Šiaulių regione – dabartis, iššūkiai, aktualijos ir perspektyvos“ dalyvius pasveikino jos šeimininkas, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas. Renginyje dalyvavo Šiaulių regiono savivaldybių merai Vaclovas Andrulis (Kelmės r.), Gediminas Čepulis (Joniškio r.), Saulius Gegieckas (Pakruojo r.), Vitalijus Mitrofanovas (Akmenės r.), Šiaulių  r. savivaldybės vicemeras Algis Mačiulis, savivaldybių atsakingi asmenys, verslo, mokymo įstaigų atstovai, visuomenininkai. Į konferenciją taip pat buvo pakviesti Telšių ir Mažeikių rajonų savivaldybių atstovai.

Konferencijos vedėjas, Verslo angelų Fondo I valdytojas Arvydas Strumskis, pradėdamas renginį pabrėžė, kad praktiškai nebėra ne tarptautinio verslo, pasikeitusi situacija visas šalis verčia dirbti kitaip, ieškoti nelengvų sprendimų. Kokie žingsniai būtų efektyvūs, A.Strumskis išsakė  konferencijos pabaigoje skaitytame pranešime „Kas yra investuotojas ir kaip jis pasirenka investavimo kryptis? Ką reikia daryti, kad investicijos pasiektų konkretų regioną?“.

Nedžiuginančių skaičių apie Šiaulių regioną konferencijos dalyviams pateikė Šiaulių universiteto Mokslo instituto atstovė dr. Kristina Matuzevičiūtė, skaičiusi pranešimą „Ekonominės ir demografinės tendencijos Šiaulių regione“.  Kasmet iš Šiaulių regiono emigruoja apie 12 tūkst. žmonių, čia labai neefektyvus darbo našumas, todėl nedideli ir atlyginimai, regiono savivaldybėse, išskyrus Šiaulių miestą, didelis nedarbas, labai daug jaunų žmonių teturi patį žemiausią išsilavinimą, auga demografinės senatvės koeficientas, trūksta kvalifikuotų specialistų ir t.t. KTU EVF Ekonomikos programos doktorantė, VšĮ „Projektų vadybos centras“ konsultantė  Ineta Zykienė, pateikdama tyrimo pagrindu padarytą Lietuvos pasienio miestų konkurencingumo ir patrauklumo vertinimą, pažymėjo, kad regionams vadovauja didieji regiono miestai, centrai, o konkurencingumas – tai gebėjimas pasinaudoti regiono patrauklumu, gebėjimas „parduoti“ vietovę. Savivaldybių lankstumas, operatyvumas tvarkant dokumentus, patrauklios finansinės nuolaidos, dėmesys – tokie pagrindiniai svertai, traukiantys investuotojus. Konferencijoje gerąja patirtimi pasidalinusi Asociacijos Klaipėdos regionas vykdančioji direktorė Klaudija Kionies pabrėžė, kad labai svarbu vieningai spręsti regiono problemas, išgryninti jas, nustatyti prioritetus ir kartu prisistatyti kiek įmanoma plačiau įvairiose tarptautinėse organizacijose, ieškoti partnerių bei investicijų. Bendras regiono įvaizdžio formavimas – vienas iš didžiausių asociacijos uždavinių. Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas, VDU Lietuvių išeivijos instituto vadovas, habilituotas daktaras Egidijus Aleksandravičius konferencijos dalyviams pabrėžė, kad savivaldą reikėtų įgyvendinti, o ne ją imituoti, centras yra sureikšminamas, o žmogus nuvertintas. Anot profesoriaus, mes išmokome mylėti Lietuvą, tačiau nemylime lietuvių. Vienareikšmiškų atsakymų, ką daryti, nėra. Pats E. Aleksandravičius, anot jo, linkęs gyventi su klausimais, nes geras klausimas dažnai yra žymiai geriau už prastą atsakymą. Profesorius mano,  kad regionų ateitis bus geresnė tuomet , kai žmonės atsipeikės nuo centrų, kai jie mąstys globaliai, o gyvens lokaliai. „Politikos gairės Lietuvos prisitaikymui prie visuomenės senėjimo proceso „Sidabrinė banga“ – toks buvo UAB „NOMAGRO“ direktoriaus Gintaro Grachausko pranešimas. Pranešėjas įvardino didžiulę visuomenės senėjimo problemą, kurios politikai dar nenori matyti. Skaičiai yra pribloškiantys – jau dabar 0,96 dirbančiojo išlaiko 1 išlaikytinį (pensininkai, vaikai, įkalinimo įstaigose esantys asmenys ir pan.). 2,5 proc. mūsų šalie BVP gauname perlaidomis iš emigrantų, 2,5 proc. – iš struktūrinių fondų, o šalie BVP augimas – 2 proc. – šie skaičiai turi versti rimtai susimąstyti, kas uždirbs Lietuvai ateityje, nes visuomenės senėjimas kol kas yra nesustabdomas. Anot G. Grachausko, dabartinei valdžiai pateiktos rekomendacijos, kad , norint realių permainų, pirmiausia reikia sutvarkyti valstybės valdymą. Visuomenės senėjimo problema aktuali visame pasaulyje, plačiai mąstoma apie darbo vietų kūrimą ne tik jauniems žmonėms, bet ir vyresniems, pavyzdžiai rodo, kas Startup’us sėkmingai kuria ir senjorai, o kada apjungiamos jaunų ir patyrusių žmonių pajėgos, rezultatai būna geri.

Konferencijoje buvo daug diskutuojama, dalinamasi patirtimi ir padarytos išvados, kad reikia konsoliduoti savivaldybių jėgas. Kokia konkrečia forma ta bus daroma, paaiškės vėliau, o dabar buvo pasirašytas ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo, Šiaulių regiono savivaldybių atstovai rinksis po mėnesio ir numatys konkrečius bendradarbiavimo darbus ir gaires.

ar4u9351 ar4u9358 ar4u9360 ar4u9378

Antroji konferencijos dalis „Jaunimo verslumas Šiaulių regione: problemos ir galimybės“ buvo skirta jaunimo problemoms.

Konferencijai vadovavo Akmenės rajono savivaldybės mero patarėjas, misija „Sibiras 2015“ dalyvis, Akmenės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Tomas Martinaitis. Jaunimo reikalų departamento prie SADM-jos direktoriaus pavaduotojas Juozas Meldžiukas supažindino su Lietuvos jaunimo politika nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, teikiamomis paslaugos, vykdomais projektais. Globalus kontaktų tinklo direktorė Kotryna Stankutė-Jaščemskienė kalbėjo apie tinklo veiklą ir paragino jaunus žmones jungtis, domėtis tinklo suteikiamomis galimybėmis. Marius Vaščega, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje Ekonomikos valdysenos pareigūnas, pristatė ES instrumentus jaunimo verslumui ugdyti. Šiaulių miesto savivaldybės Ekonomikos ir plėtros skyriaus vyr. specialistė Mėta Tautkuvienė supažindino su Šiauliuose vykdomomis smulkaus verslo, jaunimo verslumo ugdymo priemonėmis, iš kurių itin gerai jaunų žmonių įvertintas šiemet pirmą kartą surengtas Jaunimo verslo idėjos konkursas. Jauni žmonės, laimėję konkursą, gavo ne tik premijas, bet ir lėšų verslo pradžiai.

Diskusijos dalyvių nuomone, vietos iniciatyvos yra pačios svarbiausios skatinat jaunimo verslumą, jauniems žmonėms reikia patarti, supažindinti juos su finansavimo galimybėmis, ES instrumentais, kuriais jauni verslininkai gali puikiai pasinaudoti.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA