Nauja užimtumo didinimo priemonė – stažuotė

Ieškote kvalifikuotų darbuotojų? Kviečiame pasinaudoti nauja asmenų užimtumo didinimo priemone – stažuote.

Stažuotė – neatlygintinas darbo praktikos laikotarpis, skirtas darbo ieškančio asmens darbo įgūdžiams ar profesinei kvalifikacijai kelti, atkurti ar tobulinti.

Nauda darbdaviui:

–          stažuotės laikotarpiu galite pasirengti reikiamos kvalifikacijos ar kompetencijos darbuotoją;

–          stažuotės metu galėsite įsitikinti ar šis darbuotojas tiktų Jūsų įmonei;

–          nėra finansinių įsipareigojimų;

–          nėra prievolės įdarbinti asmenį, pasibaigus stažuotei.

Darbdavio įsipareigojimas:

Sudaryti Stažuotės sutartį tarp įmonės, darbo biržos ir darbo ieškančio asmens;

Stažuotės organizatorius, pasibaigus stažuotei, turi darbo biržai pateikti laisvos formos pažymą apie stažuotės trukmę ir stažuotės rezultatų įvertinimą.

Dalyviai: bedarbiai, turintys atitinkamą kvalifikaciją arba neformaliojo suaugusiųjų  švietimo būdu įgytą kompetenciją, tačiau ne mažiau kaip 6 mėn. iš eilės nedirbę pagal turimą kvalifikaciją/kompetenciją. Dalyviams stažuotės metu darbo birža moka stipendiją.

Trukmė – iki 6 mėn.

Stažavimosi valandos nuo 20 iki 40 val. per savaitę.

 

SUSIDOMĖJOTE?

Kreipkitės Jums priimtinu būdu į Šiaulių teritorinės darbo biržos  Šiaulių skyriaus specialistę Daivą Vaičiūnaitę:

Adresu  Tilžės g. 152, Šiauliai. 308 kab.;

El. paštu Daiva.Vaiciunaite@ldb.lt ;

Telefonu 8 (41) 523 371 .