Netradicinė studentų verslumo ugdymo paskaita “Būk verslus. Kurk ir dalinkis!”

Akimirkos iš balandžio 5 dieną vykusios Netradicinės studentų verslumo ugdymo paskaitos “Būk verslus. Kurk ir dalinkis!, kuri vyko Šiaulių kolegijoje. Siekiant skatinti jaunimo verslumą, Apskaitos ir finansų bei Vadybos ir verslo katedros surengė kviestinių lektorių paskaitą.
Patirtimi ir patarimais dalijosi taip pat ir Šiaulių verslo inkubatoriaus projektų vadybininkė Rita Vilkaitė. Ji pristatė studentams verslo inkubatoriaus veiklos kryptis, verslo galimybes kurtis inkubatoriuje.

kolegiaj1 kolegija3