Nuo 2021-01-06 galima teikti paraiškas, siekiant įgyvendinti savarankiško užimtumo rėmimo priemonę

Nuo 2021 m. sausio 6 d. prasideda savarankiško užimtumo rėmimo priemonės paraiškų atranka.

Paraiškos bus priimamos nuo sausio 6 d. iki vasario 5 d. imtinai.

Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės paraiškas gali teikti darbo ieškantys asmenys, turintys bedarbio statusą, kurie:

 • kartu su Užimtumo tarnybos įdarbinimo konsultantu aptarė ir sudarė individualų užimtumo veiklos planą, kuriame numatė dalyvavimą savarankiško užimtumo rėmimo priemonėje;
 • pirmą kartą steigia darbo vietas sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse ir atitinka vieną iš sąlygų, numatytų Užimtumo įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje, t. y.:
  • darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
  • darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
  • darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;
  • jaunimas iki 29 metų;
  • vyresni kaip 45 metų.

Paskelbus paraiškų atranką, Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose bus organizuojamos konsultacijos paraiškų rengimo klausimais. Konsultacijų laikas bus paskelbtas sausio 6 d.

Daugiau info: https://uzt.lt/darbo-ieskantiems/versl-kurimas/