Paprastinama licencijų išdavimo tvarka

UKMIN

Ūkio ministras E. Gustas: „Paprastinama licencijų išdavimo tvarka“

Per praėjusią Seimo sesiją buvo priimti 15 įstatymų pakeitimai, kuriais įgyvendinti licencijų peržiūros metu Ūkio ministerijos pateikti siūlymai supaprastinti licencijų išdavimo tvarką. Atsisakyta nebūtinų, neproporcingų reikalavimų ir tam tikrų veiklų licencijavimo.

„Įvertinus visus Seimo priimtus įstatymų pakeitimus, svarbu pažymėti, kad praktikoje dėl trijų veiklų vietoj griežto leidimų išdavimo modelio pradėtas taikyti deklaracijos modelis. Deklaracijos atveju išankstinis verslininko patikrinimas nėra atliekamas, o veiklą galima vykdyti kitą dieną po deklaracijos pateikimo. Verslui užtikrinama lengvesnė pradžia, taip pat sumažinama našta leidimus išduodančiai institucijai. Vis dėlto įmonė nelieka be priežiūros. Pateikus deklaraciją, įsijungia veiklos priežiūros mechanizmas – priežiūros institucija tikrina verslininką ir, esant pagrindui, gali sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą“, – primena ūkio ministras Evaldas Gustas.

Atsisakyta dalies licencijų ir pereita prie deklaracijos modelio

Seimui priėmus Žmonių palaikų laidojimo įstatymo pakeitimus, atsisakyta balzamavimo licencijos ir nustatyta, kad balzamavimą gali atlikti asmenys, turintys nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą. Priėmus Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo pakeitimus panaikintas atestatas, suteikiantis teisę sudaryti krovinių krovimo į geležinkelių riedmenis ir įtvirtinimo juose schemas. Priėmus Kredito unijų įstatymo ir Bankų įstatymo pakeitimus panaikintas reikalavimas norintiems steigti kredito uniją gauti ne tik priežiūros institucijos licenciją, bet ir šios institucijos išduotą leidimą, t. y. panaikintas dvigubas licencijavimas, palikus reikalavimą subjektui gauti tik vieną licenciją. Advokatūros įstatymo pakeitimais kaip perteklinio atsisakyta advokato liudijimo išdavimo.

Priėmus Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimus, deklaracijos modelis įtvirtintas norint pradėti mažmeninės prekybos tabako gaminiais veiklą, atsisakyta tabako auginimo licencijos. Priėmus Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo pakeitimus, psichologai, atliekantys profesinį psichologinį asmenų, pageidaujančių gauti mašinisto pažymėjimą, vertinimą bei asmenys, pageidaujantys mokyti fizinius asmenis, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, ir krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovus, taip pat galės pradėti vykdyti veiklą kitą dieną po deklaracijos pateikimo.

Supaprastinta licencijų išdavimo tvarka  

Seimui priėmus atitinkamų įstatymų pakeitimus, įstatymų lygmeniu įtvirtinti esminiai licencijų išdavimo reikalavimai bei teisės aktų pakeitimais supaprastintos licencijų išdavimo ir veiklos vykdymo sąlygos, pvz., Advokatūros įstatymo pakeitimu atsisakyta tam tikrų advokato darbo vietai keliamų reikalavimų, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimu lengvinamos sąlygos asmenims, siekiantiems prekiauti antikvariniais daiktais, ir pan.

Šiuo metu Seimui jau yra pateikti ir artimiausiu metu turėtų būti svarstomi Mokslo ir studijų įstatymo, Vidaus vandenų transporto kodekso, Saugios laivybos įstatymo, Medicinos praktikos įstatymo, Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, Radiacinės saugos įstatymo, Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo pakeitimo projektai, kuriais siekiama įgyvendinti Ūkio ministerijos licencijų peržiūros metu pateiktas išvadas ir pasiūlymus.

Ūkio ministerija 2012–2014 m. vykdydama licencijų peržiūrą įvertino 12 ministerijų ir Lietuvos banko kompetencijos sričių licencijų išdavimo tvarką. Nebeaktualių, perteklinių ar nepagrįstų licencijų pasiūlyta atsisakyti, tam tikrais atvejais pakeisti griežtą licencijų išdavimo modelį į deklaraciją, supaprastinti, palengvinti licencijų išdavimo tvarką, atsisakyti perteklinių reikalavimų, nustatyti galimybę pateikti dokumentus bei gauti licenciją elektroniniu būdu. Įgyvendinant Ūkio ministerijos siūlymus iš viso turi būti parengti 56 įstatymų pakeitimų projektai.

Daugiau informacijos:

www.ukmin.lt