Paskelbtas priemonės „Auditas pramonei LT“ antras kvietimas teikti paraiškas

Kovo 29 dieną paskelbtas priemonės „Auditas pramonei LT“ antras kvietimas teikti paraiškas projektams finansuoti. Paraiškų priėmimo terminas – 2017 m. gegužės 29 d.

Priemonės tikslas yra skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti.

Tinkami pareiškėjai – 1. labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės. 2. Didelės pramonės įmonės, jeigu energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu, privalomu pagal Direktyvą 2012/27/ES.

Pagal priemonę finansuojamas energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse.

Daugiau informacijos ir reikalingi dokumentai http://lvpa.lt/lt/paraiskos/auditas-pramonei-lt-361