Paskelbti kvietimai teikti paraiškas pagal priemonę „INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO–VERSLO PROJEKTAI“

LVPA_logo

Priemonės tikslas: Paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

Remiamos veiklos: MTEP, įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose.

Galimi pareiškėjai: Privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas); viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas): 2016-03-28 d. 16.00 val.

Visa informacija: mokslas – verslas