Rekomendacjų įmonėms dėl migracijos išdavimo tvarka

Dalinamės rekomendacijų įmonėms, siekiančioms būti įtrauktoms į patikimų įmonių sąrašą, išdavimo tvarkos projektą ir paraiškos formą.

 

LPK siekdama spręsti įdarbinimo iš trečiųjų šalių problemas ir paspartinti procesą pasiekė, kad būtų sudarytas patvirtintas įmonių sąrašas, kurios atitinka nustatytus kriterijus. Į sąrašą įmonės įtraukiamos trijų metų laikotarpiui.

Privalumai įmonėms pateksiančioms į sąrašą:

  • mažiau pateikiamų dokumentų daugkartinei nacionalinei vizai gauti;
  • mažiau formalumų nagrinėjant dokumentus (patikrinimai atliekami tik dėl užsieniečio, įmonė pakartotinai nebetikrinama)
  • sutrumpėja prašymų išduoti nacionalinę vizą nagrinėjimo terminai;
  • Darbdaviai greičiau įdarbins reikiamus specialistus

Prognozuojama, kad procesas turėtų paspartėti ir įmonėms, kurios nepateks į sąrašą dėl atsilaisvinusių MD resursų.

Apraše išskiriami kietieji ir papildomi kriterijai. Pagal bendrą sutarimą su Migracijos departamentu darbdaviai tikrina atitiktį papildomiems kriterijams, o MD kietiesiems.

Kodėl to reikia?

VRM ir URM 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330 buvo patvirtintas Vizos išdavimo tvarkos aprašas.

Rekomendacijos išdavimo poreikį numato Aprašo 106 p., kuris nustato, kad „Priimantis asmuo gali Migracijos departamentui pateikti prašymą įtraukti jį į Patvirtintų įmonių sąrašą… <…> Jeigu priimantis asmuo yra darbdavių organizacijos, delegavusios atstovus į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą, narys, kartu su aprašo 106 punkte nurodytu prašymu jis privalo pateikti šios darbdavių organizacijos rekomendacinį raštą. Rekomendaciniame rašte pateikiama darbdavių organizacijos nuomonė dėl priimančio asmens atitikties aprašo 107 punkto nuostatoms.“

 

Pastabos aktualios tik pačiai tvarkai, priede pridedama paraiškos forma yra beveik identiška patvirtintai Apraše (kuris jau įsigaliojęs) su nedidelėmis korekcijomis, tad pastabų jai nelaukiama.

1 PRIEDAS

TVARKA -rekomendacijos(projektas)