Renginys Šiaulių verslo inkubatoriuje apie startuolių kūrimąsi ir inovacijas regionuose

Gruodžio 4 dieną, Šiaulių verslo inkubatoriuje vyko renginys – diskusija „Inovacijos ir startuoliai: kaip naujos įmonės gali išnaudoti verslo mokslo potencialą“. Renginį organizavo Šiaulių verslo inkubatorius kartu su partneriu – Lietuvos Inovacijų centru. Organizatorius nudžiugino gausus dalyvių būrys – tai ir pradedantieji bei jau patyrę verslininkai, asocijuotų verslo organizacijų vadovai, miesto savivaldybės vadovai bei administracijos darbuotojai, Šiaulių verslo inkubatoriaus HUB nariai, Šiaulių universiteto bei Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojai ir didelis būrys Šiaulių kolegijos inžinerinių specialybių studentų.

Pirmoje renginio dalyje buvo pristatyta jau kelerius metus Lietuvoje veikianti ir „startuoliams“ padedanti infrastruktūra – veikiantys Mokslo slėniai bei Mokslo ir technologijų parkai. Nors visi jie įsteigti Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje, galimybių naudotis jų teikiamomis paslaugomis turi visi Lietuvos gyventojai.

Labai uždegančiai asociacijos „Slėnis Nemunas“ veiklą pristatė jos vadovė – VDU ŽŪA Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro vadovė doc. Dr. Inga Adamonytė. Šio slėnio turima infrastruktūra yra skirta kryptingai prisidėti prie žemės, miškų ir maisto ūkio plėtros, žinių ekonomikos kūrimo, Lietuvos ūkio konkurencingumo didinimo. Čia siekiama sukurti šiuolaikinę MTEP ir susijusią infrastruktūrą bendrosioms Lietuvos žemės, miškų ir maisto ūkio sektorių mokslinių tyrimų, studijų ir technologinės plėtros reikmėms, mokslinių rezultatų komercializavimui, technologijų perdavimui, naujų, žinioms imlių ūkio subjektų kūrimuisi, sudaryti sąlygas žemės, miškų ir maisto ūkio įmonėms, kurios imlios žinioms, bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis, tyrėjų grupėmis, didinti Lietuvos žemės, miškų ir maisto mokslo ir technologijų konkurencingumą tarptautinėje rinkoje. „Slėnis Nemunas“ globoja per 20 „startuolių“, dirbančių, būtent šioje srityje.

Dr. Kęstutis Naudžius, Fizinių ir technologijos mokslų centro technologijų perdavimo koordinatorius pristatė savo instituciją. Fizinių ir technologijos mokslų centras jungia VU ir VGTU mokslininkus, siūlančius savo paslaugas jaunam inovatyviam verslui. Beje, šią instituciją š.m. gruodžio 12 d., kaip ir kitas panašaus pobūdžio institucijas Vilniuje aplankys Šiaulių verslo inkubatoriaus „Jaunojo klubo“ nariai bei šių metų II-ojo pusmečio Šiaulių verslo inkubatoriaus mokinių „Ekonomikos ir kūrybiškumo mokyklėlės“ dalyviai (projektą finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė).

Pirmą dalį, “uždėdamas vyšnaitę ant torto“, užbaigė Lietuvos inovacijų centro Inovacijų paramos paslaugų departamento direktorius prof. dr. Artūras Jakubavičius, kuris nuotaikingai pristatė pranešimą – „Kaip „startuoti“ ir nepasiklysti? – finansavimas ir integracija į mokslo ekosistemą“.

Antroje dalyje prisistatė Šiaulių verslo inkubatoriuje savo veiklą pradėję „startuoliai“:

MB “Nežinau” – kavitacinis šildymo įrenginys (komandos vadovas Edvinas Nagulevičius);

MB “Leviatanas” – Povandeninių srovių energijos generatorius (Rytis Bičkauskas);

MB „Reaktyvinė sraigė“ – N. Teslos garo turbinos principu veikiantis suspausto oro variklis (Gintaras Gabrielis Jočys).

Renginį baigėme organizuota paneline diskusija: „Kas skatina/skatintų kurtis inovatyvius „startuolius“ regionuose?“ Jį vedė moderatorius _ LIC ekspertas Sigitas Besagirskas.

Diskusijoje dalyvavo Šiaulių miesto mero pavaduotojas Domas Griškevičius, mero patarėjas Justinas Švėgžda, prof. dr. Artūras Jakubavičius – Lietuvos inovacijų centro Inovacijų paramos paslaugų departamento direktorius, Alfredas Jonuška – Šiaulių Prekybos, pramonės ir amatų rūmų gen. direktorius, Arūnas Rupšys – Šiaulių Pramonininkų asociacijos viceprezidentas, UAB „Ruvera“ gen. direktorius, dr. VDU doc. Inga Adamonytė, Asociacijos „Slėnis Nemunas“ direktorė, Kęstutis Naudžius, Fizinių ir technologijos mokslų centro technologijų perdavimo koordinatorius, prof. dr. Diana Cibulskienėlaikinai einanti Šiaulių universiteto mokslo ir meno prorektoriaus pareigas, doc. dr. Nedas Jurgaitis – Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos pirmininkės pavaduotojas, Dr. Remigijus Laurutis – UAB „Nord robotics“ direktorius, dr. Renata Veršinskienė – Šiaulių Profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus vadovė, Benas Dabrikas 2018 m. Šiaulių miesto savivaldybės organizuoto „Jaunimo verslumo konkurso“ nugalėtojas ir šių metų šio konkurso vienas laureatų – Martynas Bujauskas.

Renginio pranešimai:

Renginio akimirkos: