Šešių dienų verslumo mokymai startavo!

Šie mokymai skirti tam, kad dalyviai gautų visas būtinas žinias verslo pradžiai.
Mokymai suskirstyti į teorinę ir praktinę dalis. Teorinėje dalyje bus apžvelgtos šios temos: savęs įgalinimas, verslo planavimas, marketingas, finansavimas, teisė, IT priemonės. Praktinės dalies metu dalyviai analizuos rinką, poreikius. Vienas iš pagrindinių mokymų tikslų – kuo patraukliau parengti verslo planą.
Mokymai organizuojami įgyvendinant projektą “Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui” Nr. LLI-131. Projektas finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020.