Šiaulių verslo inkubatoriuje lankėsi ŠU viešojo administravimo studijų programos Strateginio valdymo specializacijos studentai

Sausio 6 d. Viešojo administravimo studijų programos Strateginio valdymo specializacijos studentai lankėsi Šiaulių verslo inkubatoriuje. Įstaigos vadovas Alius Feliksas Valys atvykusiesiems pristatė pranešimą „Inovacijų politika. Verslo galimybės kurtis verslo inkubatoriuje, inkubatoriaus veiklos kryptys ir regiono vystymosi vizija”.

Informacinis pranešimas ŠU studentų vizitas