SPORTO KLUBE – APIE PARAMĄ VERSLUI IR VERSLO PROJEKTŲ KONKURSĄ

„SunCity Crossfit“ sporto klube balandžio 19 dieną miesto gyventojams pakartotinai pristatytas Verslo projektų konkursas, supažindinta su kitomis smulkiojo verslo rėmimo priemonėmis. Konkursą organizuoja Šiaulių miesto savivaldybė kartu su Šiaulių verslo inkubatoriumi. Konkurso tikslas – paskatinti šiauliečius ir jaunus verslininkus kurti / plėsti verslą mieste. Laimėtojams paremti šiemet skirta 46 tūkstančiai eurų.

Konkursas vyksta nuo balandžio 16 iki birželio 29 dienos. Dalyvauti jame gali jaunimas nuo 18 iki 29 metų, vyresni negu 50 m. asmenys ir kitų amžiaus grupių asmenys. Svarbi sąlyga – dalyviai turi būti registruoti Šiauliuose, įmonės turi būti įkurtos ne seniau kaip prieš trejus metus ir registruotos mieste. Teikiamos paramos dydis 3000 eurų. Papildomai galima pretenduoti į kitas paramos priemones (šiuo metu finansuojamos 5 priemonės).

Taip pat paskelbtas konkursas įrangos (įrankių) įsigijimo išlaidų daliniam padengimui, paraiškos priimamos balandžio 16 – rugsėjo 28 dienomis savivaldybėje.

Daugiau informacijos apie paramą smulkiajam verslui Verslo inkubatoriaus ir Šiaulių savivaldybės svetainėse. Konsultuotis galima su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialiste A. Petkuviene, tel. (8 41) 596 283; Šiaulių verslo inkubatoriaus direktoriumi A. Valiu, tel. 8 41 595500.