Steigiamas rizikos kapitalo fondas skatins inovatyvių įmonių augimą Lietuvoje

UKMIN

Siekdama ir toliau prisidėti prie rizikos kapitalo investicijų skatinimo, Ūkio ministerija skyrė 13,8 mln. eurų priemonei „Ankstyvos stadijos ir plėtros fondas I“ įgyvendinti, pagal kurią bus steigiamas rizikos kapitalo fondas, investuosiantis į aukštųjų technologijų įmonių akcinį kapitalą pradinio augimo stadijoje.

„Tikimės, kad atrinktas naujojo rizikos kapitalo fondo valdytojas, bendradarbiaudamas su Lietuvos ir užsienio mokslo institucijomis, užtikrins komercinį potencialą turinčių aukštųjų technologijų idėjų įgyvendinimo proveržį ir taip prisidės prie spartaus inovatyvių įmonių augimo Lietuvoje“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas.

Šis rizikos kapitalo fondas sudarys galimybę gauti reikiamą kapitalą įmonėms, kurios kuria produktus aukštųjų technologijų sektoriuose ir taip įgyvendina naujausias, pažangiausias mokslo idėjas ir atlieka tyrimus ar taiko technologijas, kurioms sukurti reikia specialių žinių. Mažosioms ir vidutinėms įmonėms rizikos kapitalo fondo ekspertai padės identifikuoti komercinį potencialą turinčias inovatyvias technologijų idėjas, pagelbės finansavimo klausimais jas įgyvendinant.

Jau galima teikti paraiškas dalyvauti pagal šią priemonę steigiamo rizikos kapitalo fondo valdytojo atrankoje. Atrenkant valdytoją, bus siekiama užtikrinti, kad jo komandą sudarytų sąžiningi ir patyrę profesionalai, išmanantys Lietuvos mokslo ir verslo specifiką, turintys žinių apie rinkos poreikius investuojant į aukštųjų technologijų sektoriuose veikiančias įmones bei įmonių valdymo patirtį.

Rizikos kapitalo fondo valdytojo atranką atliks UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) sudaryta atrankos komisija. Atrinktas valdytojas turės įsteigti rizikos kapitalo fondą ir papildomai pritraukti privačių investuotojų lėšų.

Paraiškos INVEGAI turi būti pristatytos iki 2016 m. balandžio 29 d. 9.00 val.

Kvietimas skelbiamas:  http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/2014-2020m-galiojantys-kvietimai ir http://invega.lt/lt/naujienu-archyvas/naujienos/283-kvietimas-teikti-paraiskas-del-rizikos-kapitalo-priemones-ankstyvosios-stadijos-ir-pletros-fondas-i-valdymo