Trečiasis TOP konsultantų mokymų etapas

2017 m. lapkričio 14-16 d. Ozelnieki, Latvijoje įvyko Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 projekto „Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/Parama verslui” Nr. LLI-131, trečiasis mokymų etapas konsultantams, skirtas susipažinti su mentorystės plėtros metodais ir priemonėmis.