Užimtumo tarnyba skelbia darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškų atranką.

Užimtumo tarnyba skelbia darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškų atranką. Paraiškas darbdaviai gali pateikti iki rugpjūčio 16 d. Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose.

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas organizuojamas:
– asmenų su negalia (iki 55 proc. darbingumo lygio) neterminuotam įdarbinimui remti steigiant naujas (atsižvelgiant į negalią pritaikant esamas) darbo vietas;
– kai buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos, pirmą kartą darbo vietą steigia Užimtumo tarnybos siūlomam bedarbiui įdarbinti.

Valstybės paramos lėšos gali būti skiriamos įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones arba techninės pagalbos priemones, steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia; taip pat remontuoti arba pritaikyti patalpas, kurios valdomos nuosavybės teise, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos sumos).

Daugiau informacijos apie paraiškos teikėjams keliamus reikalavimus, paraiškos vertinimo kriterijus ir paraiškos formą galite rasti: http://bit.ly/2JF3HJy.