Užimtumo tarnybos informacija apie paramos verslui priemones

Užimtumo tarnyba informuoja apie paramos verslui priemones, numatytas LR Užimtumo įstatyme:

  1. Darbo užmokesčio subsidija  už prastovas
  1. Darbo užmokesčio subsidija
  1. Darbo užmokesčio subsidija, įdarbinus registruotus Užimtumo tarnyboje bedarbius, turinčius papildomo rėmimo požymį