Verslo diena: Lietuvai ir Latvijai reikia glaudesnio bendradarbiavimo

„Šiaulių regiono ekonominė padėtis: dabartis, iššūkiai, dabartinės situacijos ir perspektyvos“ – taip vadinosi kovo 6 dieną Ch. Frenkelio viloje surengtas Verslo dienos renginys. Vyko konferencija, kurioje dalyvavo  projekto „Verslo paramos kūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ PARAMA VERSLUI (Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania/ BUSINESS SUPPORT), Nr. LLI-131  partneriai – Lietuvos ir Latvijos atstovai. Renginys buvo skirtas Lietuvos šimtmečiui pažymėti.

Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014–2020 projektą „Verslo paramos kūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/Parama verslui“ įgyvendina šeši partneriai, vadovaujami Žiemgalos planavimo regiono  (LV). Projektas skirtas stiprinti verslą konsultuojančias įstaigas, kurti verslo paramos sistemą, kuri sudarytų kuo palankesnes sąlygas besikuriančiam ar jau dirbančiam verslui.

Konferenciją Šiauliuose surengė vienas iš projekto partnerių – VšĮ Šiaulių verslo inkubatorius. Jo direktorius Alius Valys ir pradėjo konferenciją, pasveikindamas visus susirinkusius. Sveikinimo žodį taip pat tarė projekto vadovė Anna Builo-Hoļme.

Pranešimus konferencijoje skaitę pranešėjai akcentavo, kad kaimyninės šalys per mažai bendradarbiauja, o rašytojas ir filosofas, Klaipėdos universiteto docentas Arvydas Juozaitis buvo itin kategoriškas, anot jo, šalys gyvena lyg atsukusios viena kitai nugarą, nepasitikėdamos viena kita. „Nepasitikėjimas yra nesidomėjimas, Lietuvos ambasadoje nėra kultūros ataše, niekas nedirba sistemingo darbo, kad šalys bendradarbiautų, kad plėtotųsi glaudūs ryšiai“, – sakė A. Juozaitis. Jo pranešimo tema – „Latvijos ir Lietuvos verslininkų bendradarbiavimas dabar ir jo istorinis pagrindas. Kas geriau: bendradarbiauti ar tiesiog konkuruoti tarpusavyje?“. Projekto vadovės Anna Builo-Hoļme nuomone, santykiai tarp šalių yra šilti, tačiau norisi jį kilstelėti į dar aukštesnį, lygį – būtent toks yra ir šio projekto tikslas. „Nesikooperuojame eksporto srityje, nors kap mažos šalys galėtume tai daryti“, – sakė A. Builo-Hoļme. „Latvijos ir Lietuvos verslo patirtis ieškant naujų rinkų ir naujų partnerių  bendradarbiaujant abiejų šalių asocijuotoms verslo struktūroms“ skaitė Alfredas Jonuška, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius, kuris yra ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys. A. Jonuška akcentavo Europos Sąjungos rengiamų su ekonomika susijusių dokumentų įtaką visų bendrijos šalių ekonomikai. Šiaulių Prekybos, pramonės ir amatų rūmų vyr. specialistė Daiva Jonuškienė supažindino susirinkusius su rūmų veikla, jų pagalba regiono verslui ir jo tarptautiniam bendradarbiavimui.

Šiaulių universiteto Mokslo instituto direktorė, profesorė, socialinių mokslų daktarė Diana Cibulskienė, kuri buvo ir konferencijos moderatorė, pranešime „Šiaulių regiono ekonominė padėtis: dabartis, iššūkiai, dabartinės situacijos ir perspektyvos“ išsamiai pristatė regiono verslo ir socialinę struktūrą, verslo jo išteklius, galimybes ir potencialą.

Konferencijos pabaigoje vyko diskusija, pasikeitimas patirtimi, nuomonėmis tarp Latvijos ir Lietuvos verslininkų. Vėliau konferencijos dalyviams buvo parodytas filmas, pristatantis tarpukario Šiaulius, taip pat buvo surengta ekskursija po Ch. Frenkelio vilą.

Anot Šiaulių verslo inkubatoriaus vadovo A. Valio, Verslo dieną nuspręsta surengti konferenciją, nes tai puiki forma susitikti, diskutuoti ir aptarti rūpimus abiems šalims klausimus. „Su latviais esame kaimynai, todėl visiems reikėtų kuo aktyviau judinti sustingusius verslo santykius, ką pažymėjo ir visi konferencijos pranešėjai.

Įgyvendinamo projekto pagrindinis tikslas ir yra skatinti verslumo plėtrą, sukurti verslo paramos sistemą ir puoselėti verslo idėjų gyvybingumą, sutelkiant dėmesį į verslo pradžią ir savarankišką veiklą, įtraukiant verslo paramos institucijas“, – sakė A. Valys.

BUSINESS DAY IN ŠIAULIAI. CONFERENCE: „THE ECONOMIC SITUATION IN THE ŠIAULIAI REGION: PRESENT, CHALLENGES, CURRENT SITUATIONS AND PERSPECTIVES“

06 March 2018

Agenda Business day Siauliai 6 March 2018